Om

personalforsorjningsutredningen-presskonferens-690

Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet 

Försvars- och säkerhetspolitik är mitt stora intresse – ett intresse som också har varit mitt arbete i olika former sedan mitten av 90-talet, då jag var riksdagsledamot (MP) i Försvarsutskottet (1994-98) och ledamot av Försvarsberedningen – ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier – mellan år 1995 och 2009. Sedan 2009 är jag fristående från partipolitiken och driver den egna firman, Tjäderns Byrå AB. Jag är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolans styrelse och särskild ledamot i Försvarsunderrättelsedomstolen. Mina oftast förekommande uppdrag är att moderera konferenser och seminarier om militärt försvar och inom totalförsvarsområdet. Jag skriver regelbundet kolumner i Officerstidningen, gör analysarbeten, håller föredrag och spelleder. Från oktober 2015 till och med september 2016 var jag särskild utredare av Försvarsmaktens personalförsörjning och har till regeringen överlämnat rapporten En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).