Om

personalforsorjningsutredningen-presskonferens-690
Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet 

Försvars- och säkerhetspolitik är mitt stora intresse och jag har fått utlopp för det som riksdagsledamot (MP) i Försvarsutskottet 1994-98 och som ledamot av Försvarsberedningen – ett samrådsorgan mellan regeringen och riksdagens partier – mellan år 1995 och 2009. Numera är jag fristående från partipolitiken. Jag är konsult i den egna firman, Tjäderns Byrå AB, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Jag analyserar, debatterar, modererar och sätter ihop seminarieprogram m.m. inom totalförsvar, militärt försvar och säkerhetspolitik. Från oktober 2015 till och med september 2016 var jag särskild utredare av Försvarsmaktens personalförsörjning och har till regeringen överlämnat rapporten En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63).