Tjäderns Byrå

tjadernsbyra

Jag driver en firma som heter Tjäderns Byrå. Inriktningen på verksamheten är försvars- och säkerhetspolitik, totalförsvar och krisberedskapsfrågor. Som konsult innebär det bland annat uppdrag att hålla föredrag eller att moderera konferenser inom dessa områden. Jag är ofta delaktig i att hitta intressanta vinklar och sammansättning av program samt paneler. Jag bidrar också med omvärldsanalys och utifrånperspektiv på verksamheter vid strategi – och utvecklingsarbete. Vidare skriver jag artiklar och analyser.

Kontakt: annika@tjadernsbyra.se

 

CV         

Namn: Annika Nordgren Christensen

Född: 1972

Verksamhet

2017 -pågående Särskild ledamot i Försvarsunderättelsedomstolen

2017-pågående Ledamot i Försvarshögskolans styrelse

2015-2016 Särskild utredare, Regeringskansliet

Särskild utredare i 2015 års personalförsörjningsutredning (Fö 2015:02, SOU 2016:63).

2006-pågående Tjäderns Byrå

Egen näringsverksamhet. Bas i Falköping.

2011- pågående Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Ledamot av Centralrådet.

2010-2012 Newsmill och Newsmill Analys

Newsmill Analys hade egna sidor i Veckans Affärer och erbjöd analyser till kunder. Newsmill Analys var ett affärsområde inom Bonnier Tidskrifter.

2007-pågående Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Ledamot. Invald i avd V.

2007-2009 Försvarsbloggen

Blogg med fokus på svensk försvars- och säkerhetspolitik.

2007-2009 utrikesbloggen.se

Kolumnist i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

1995-2009 Försvarsberedningen

Ledamot

2008 Statens räddningsverk (SRV)

Strategisk rådgivning inom ramen för den internationella verksamheten.

2007-2008 Expertgruppen säkerhet

Paneldeltagare i Global Utmanings kunskapspanel om nya säkerhetshot.

2005-2006 Politiskt sakkunnig vid Regeringskansliet

Försvarsdepartementet.

2004-2005 Försvarsstyrningsutredningen

Ledamot i referensgrupp.

2000-2005 Skylark Public Relations AB

PR-konsult med inriktning miljökommunikation och opinionsbildning.

2000-2002 Sveriges Radios styrelse

1999-2002 Kvinna till Kvinnas styrelse

1998 PR-byrån Verkligheten

PR-konsult med inriktning miljökommunikation.

1994-1998 Riksdagens Försvarsutskott

Ledamot.

1994-1998 Sveriges Riksdag

Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna.

 

Utbildning

2013 Nordisk kurs i samhällsskydd och beredskap: Den nordiska kursen för höga chefer inom samhällsskydd och beredskap, Säkerhetskommittén, Helsingfors

1998-2001 Stockholms universitet: Sociologi

1998-2001 Försvarshögskolan: Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

2000 Lunds universitet: Kriminologi

2000 Malmö Högskola: Miljöetik

1999 Göteborgs universitet: Praktisk filosofi

1997 Totalförsvarets chefskurs: Försvarshögskolan

1992-1994 Högskolan i Jönköping: Pedagogik

 

Övrigt

Stipendiat 1997, ”Future European Leaders”, Amerikanska Ambassaden

Grön guide till galaxen: Red. Ruwaida, Öhgren, Söderström, Svartvitts förlag, Stockholm 1997

Maskrosbarn – miljöpartiets första tjugo år: Red. Mikael H Nyberg, Gröna Böcker, Lund 2001

2014- pågående Allmänna Försvarsföreningen (AFF): Ledamot av valberedningen

2014- pågående KKrVA avd V: Deltagare i projektet Samhällets sårbarhet