Tjäderns Byrå AB

tjadernsbyra

Jag arbetar som försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren. Som bisyssla driver jag en firma som heter Tjäderns Byrå AB, där jag (sparsamt och enbart för offentliga, icke-vinstdrivande verksamheter) åtar mig modereringar inom krisberedskap och totalförsvar. Kontakt: annika@tjadernsbyra.se

CV         

Namn: Annika Nordgren Christensen

Född: 1972

Verksamhet

2021 – pågående Försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren, Försvarsmakten.

2021 – pågående Member of the Executive Board CSOR, Centre of Special Operations Research, Försvarshögskolan

2020 Ingick i spelledningen för Totalförsvarsövning 2020

2018 Ingick i spelledningen för seminarieövningen SAMÖ 2018 (civilt försvar)

2017 – 2021 Särskild ledamot i Försvarsunderättelsedomstolen

2017 – pågående Ledamot i Försvarshögskolans styrelse

2015-2016 Särskild utredare, Regeringskansliet

Särskild utredare i 2015 års personalförsörjningsutredning (Fö 2015:02, SOU 2016:63).

2006 – pågående Tjäderns Byrå AB

Egen näringsverksamhet. Bas i Falköping.

2011 – pågående Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Ledamot av Centralrådet.

2010-2012 Newsmill och Newsmill Analys

Newsmill Analys hade egna sidor i Veckans Affärer och erbjöd analyser till kunder. Newsmill Analys var ett affärsområde inom Bonnier Tidskrifter.

2007 – pågående Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Ledamot. Invald i avd V.

2007-2009 Försvarsbloggen

Blogg med fokus på svensk försvars- och säkerhetspolitik.

2007-2009 utrikesbloggen.se

Kolumnist i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

1995-2009 Försvarsberedningen

Ledamot

2008 Statens räddningsverk (SRV)

Strategisk rådgivning inom ramen för den internationella verksamheten.

2007-2008 Expertgruppen säkerhet

Paneldeltagare i Global Utmanings kunskapspanel om nya säkerhetshot.

2005-2006 Politiskt sakkunnig vid Regeringskansliet

Försvarsdepartementet.

2004-2005 Försvarsstyrningsutredningen

Ledamot i referensgrupp.

2000-2005 Skylark Public Relations AB

PR-konsult med inriktning miljökommunikation och opinionsbildning.

2000-2002 Sveriges Radios styrelse

1999-2002 Kvinna till Kvinnas styrelse

1998 PR-byrån Verkligheten

PR-konsult med inriktning miljökommunikation.

1994-1998 Riksdagens försvarsutskott

Ledamot.

1994-1998 Sveriges riksdag

Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna.

Publikationer

Gråzon Red. Katarina Tracz, Frivärld, 2021

Miljöpartiets idéer Red. Kurt Almqvist och PJ Anders Linder, Axess Publishing AB, 2020

Sveriges Försvarspolitik Red Zebulon Carlander och Oscar Karlflo, Ekerlids förlag, 2020

Säkerhetspolitik för en ny regering Red. Katarina Tracz, Frivärld, 2019

En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63

Kan Sverige försvaras – mot vad? En antologi om svensk säkerhetspolitik Ekerlids förlag, 2015

Tänk Grönt – 21 texter om framtiden Red. Sven Elander, Premiss förlag, 2011

Maskrosbarn – miljöpartiets första tjugo år Red. Mikael H Nyberg, Gröna Böcker, 2001

Grön guide till galaxen Red. Ruwaida, Öhgren, Söderström, Svartvitts förlag, 1997

Utbildning

2019 Solbackakursen. Försvarshögskolan.

2013 Nordisk kurs i samhällsskydd och beredskap: Den nordiska kursen för höga chefer inom samhällsskydd och beredskap, Säkerhetskommittén, Helsingfors

1999-2001 Stockholms universitet: Sociologi

1999-2001 Försvarshögskolan: Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

2000 Lunds universitet: Kriminologi

2000 Malmö Högskola: Miljöetik

1999 Göteborgs universitet: Praktisk filosofi

1997 Solbackakursen. Försvarshögskolan.

Övrigt

2018 Mottagare av Bengt Abrahamsson-priset 2018

Stipendiat 1997, ”Future European Leaders”, Amerikanska Ambassaden