Tjäderns Byrå AB

tjadernsbyra

Jag arbetar som försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren. Som bisyssla driver jag en firma som heter Tjäderns Byrå AB, där jag (sparsamt och enbart för offentliga, icke-vinstdrivande verksamheter) åtar mig modereringar inom krisberedskap och totalförsvar. Kontakt: annika@tjadernsbyra.se

CV         

Namn: Annika Nordgren Christensen

Född: 1972

Verksamhet

2022 – pågående Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet

2021 – pågående Försvarspolitisk rådgivare till överbefälhavaren, Försvarsmakten.

2021 – pågående Member of the Executive Board CSOR, Centre of Special Operations Research, Försvarshögskolan

2020 Ingick i spelledningen för Totalförsvarsövning 2020

2018 Ingick i spelledningen för seminarieövningen SAMÖ 2018 (civilt försvar)

2017 – 2021 Särskild ledamot av Försvarsunderättelsedomstolen

2017 – pågående Ledamot av Försvarshögskolans styrelse

2015-2016 Särskild utredare i 2015 års personalförsörjningsutredning (Fö 2015:02, SOU 2016:63).

2006 – pågående Tjäderns Byrå AB. Egen näringsverksamhet.

2011 – pågående Ledamot av Centralrådet, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

2007 – pågående Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

2007-2009 Försvarsbloggen. Blogg med fokus på svensk försvars- och säkerhetspolitik.

2007-2009 utrikesbloggen.se. Kolumnist i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

1995-2009 Ledamot av Försvarsberedningen

2007-2008 Expertgruppen säkerhet, Global Utmanings kunskapspanel om nya säkerhetshot

2005-2006 Politiskt sakkunnig vid försvarsdepartementet

2004-2005 Ledamot i referensgrupp, Försvarsstyrningsutredningen

2000-2002 Sveriges Radios styrelse

1999-2002 Kvinna till Kvinnas styrelse

1994-1998 Sveriges riksdag. Ledamot av försvarsutskottet.

Publikationer

Gråzon Red. Katarina Tracz, Frivärld, 2021

Miljöpartiets idéer Red. Kurt Almqvist och PJ Anders Linder, Axess Publishing AB, 2020

Sveriges Försvarspolitik Red Zebulon Carlander och Oscar Karlflo, Ekerlids förlag, 2020

Säkerhetspolitik för en ny regering Red. Katarina Tracz, Frivärld, 2019

En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63

Kan Sverige försvaras – mot vad? En antologi om svensk säkerhetspolitik Ekerlids förlag, 2015

Tänk Grönt – 21 texter om framtiden Red. Sven Elander, Premiss förlag, 2011

Maskrosbarn – miljöpartiets första tjugo år Red. Mikael H Nyberg, Gröna Böcker, 2001

Grön guide till galaxen Red. Ruwaida, Öhgren, Söderström, Svartvitts förlag, 1997

Utbildning

2019 Solbackakursen. Försvarshögskolan.

2013 Nordisk kurs i samhällsskydd och beredskap: Den nordiska kursen för höga chefer inom samhällsskydd och beredskap, Säkerhetskommittén, Helsingfors

1999-2001 Stockholms universitet: Sociologi

1999-2001 Försvarshögskolan: Statskunskap med inriktning krishantering och internationell samverkan

2000 Lunds universitet: Kriminologi

2000 Malmö Högskola: Miljöetik

1999 Göteborgs universitet: Praktisk filosofi

1997 Solbackakursen. Försvarshögskolan.

Övrigt

2018 Mottagare av Bengt Abrahamsson-priset 2018

Stipendiat 1997, ”Future European Leaders”, Amerikanska Ambassaden