Kategori: departementsindelning

Kriget mot terrorismen

Bushadministrationen har ofta upprepat att huvuduppgiften för Department of Homeland Security (DHS) är att bekämpa terrorismen. Nu visar det sig dock, i alla fall enligt en oberoende forskargrupp kallad The Transactional Records Action Clearinghouse (TRAC), att av de drygt 800 människor som anklagats av DHS i immigrationsdomstolar de tre senaste åren, mötte endast 12 anklagelser om terrorism. Dessa 12 fall representerar 0.015 % av fallen. Mer än 85 % gäller vanliga immigrationsöverträdelser, så som t.ex. ogiltigt visum.

CNN rapporterar om detta och David Burnham, talesperson för TRAC säger:

”The DHS claims it is focused on terrorism. Well that’s just not true (…) Either there’s no terrorism, or they’re terrible at catching them. Either way it’s bad for all of us.”

DHS talesperson underkänner inte helt oväntat rapporten och säger att det faktum att DHS hårdare tag mot alla former av immigration gör det svårare för terrorister att komma till USA.

Det är intressant i ljuset av detta att fundera kring förslag om sammanslagningar av departement i Sverige. Jag förespråkar själv en starkare tvärsektoriell ansats i säkerhetsfrågorna genom sammanslagning av delar av Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet, samt relevanta ansvarsområden av andra statsråd. I min värld bör Försvarsdepartementet bibehålla ansvaret för militära frågor, Justitiedepartementet för lagstiftningsfrågor, kriminalvård och asyl- och migrationsfrågorna samt att Integrations- och jämställdhetsministern även fortsatt ansvarar för integrationsfrågor.

Jag vill inte ha in integrations-, asyl-, och migrationsfrågorna i ett inrikesdepartement som har säkerhetsfrågorna som centralt ansvarsområde. Anledningen är just det som vi verkar se i USA nu. Jag är övertygad om att det, ur integrationssynpunkt, är kontraproduktivt.

Förslag på ett inrikesdepartement som omfattar även dessa frågor fördes fram strax innan valet i höstas. Det var folkpartiets talesmän i underrättelse- respektive försvarsfrågor Johan Pehrson och Allan Widman som en debattartikel i SvD:s Brännpunkt formulerade bland annat följande mening:

”Inom ramen för en samlad långsiktig politik för att förebygga terrorism bör troligen även integrationsfrågorna och det statliga förvaltningsansvaret samlas här.”

Apropå DHS är det intressant att se hur man utformar sin information till allmänheten. USA:s motsvarighet till ”När kriget kommer” i dåtidens telefonkatalog.