Kategori: Katrina

Fortsatt risk för New Orleans

I USA har årets orkansäsong inletts. I New Orleans arbetar man fortfarande med att bygga upp staden efter Katrina.

Nu rapporterar ingenjörstrupperna, som har ansvaret för översvämnings- och stormskyddet för New Orleans, att stora delar av staden löper stor risk att drabbas av översvämningar, om en ny orkan med samma styrka som den ödesdigra Katrina skulle komma.

I samband med att den studie som ingenjörstrupperna nu presenterat, lanseras en hemsida där New Orleans-bor kan studera riskerna, kvarter för kvarter, och under 150 olika typer av stormar.

Myndigheterna beräknas inte vara klara med ett förbättrat säkerhetssystem förrän 2011.