Kategori: Somalia

Underraporterade kriser

En av de organisationer vars arbete jag beundrar allra mest är Läkare Utan Gränser.

På deras hemsida kan man ta del av ett bildreportage: 2006 års mest underrapporterade kriser. Bilden ovan är från detta reportage, från Somalia.

”Den senaste tidens konflikt i Somalia har lett till kortvarig uppmärksamhet runt om i världen, men de fruktansvärda levnadsförhållanden som somalierna tvingas leva under är i stort sett bortglömda. De senaste 15 årens internkonflikt i Somalia har haft katastrofala följder för befolkningen. Landet har en av världens värsta hälsoindikatorer: medellivslängden beräknas till 47 år och mer än en fjärdedel av alla barn dör innan de fyller fem år.”