Kategori: Städer

Städerna växer

Någon gång under 2008 bedömer FN att världen når den brytpunkt då över hälften av jordens befolkning lever i städer. Mer än någonsin tidigare påverkas mänsklighetens öde, vår ekonomi och miljön på jorden av utvecklingen i städer. Den största befolkningstillväxen väntas komma i de snabbt växande städerna i Afrika och Asien. Antalet fattiga i städerna ökar. En av tre stadsbor lever i dag i slum.

Om jag generaliserar har många ur miljörörelsen en speciell relation till ”landet”. Det har traditionellt varit svårare att få människor att intressera sig för statspolitik än för andra specifika miljöpolitiska områden. Idealet vore väl, med tanke på framtidsprognosen, att knyta ihop en offensiv miljöpolitik med en genomtänkt statspolitik med globala ambitioner.