Kategori: Visby

Almedalen

Nu är det snart dags att ge sig av i riktning mot Visby och Almedalen. Jag skall delta i ett seminarium som Cogito, den gröna idéverkstaden, ordnar om klimat och säkerhet.

Väl där kan man besöka hur många seminarier och informationsträffar som helst. För att inte tala om alla man helt enkelt springer på och som har något de vill föra fram. Många satsar stort, med egna rapporter, utredningar och genomarbetade ”utspel” framtagna för Almedalssatsningen.

Samtidigt, i media läser man att det är ett vuxenkollo. Politikerbloggen skriver, på sin specialsajt om Almedalen, att man vill ha hjälp att utse Almedalens snyggaste kvinnor och män. Och på deras blidblogg förekommer mest turister, poliser och polisbilar (!), egna kompisar samt bilder på flaskor och glas…

Att det är kul att vara där, om man är samhällsintresserad och dessutom har något (i eget tycke) viktigt att säga samt öppna öron för vad Organisationssverige har på gång, det är sannerligen inte fel. Tvärt om! Men om det någon gång blir mer party än politik kommer Almedalen gå till botten och förtvina.

Mer pengar till pang

Den ekonomiska vårpropositionen presenteras i morgon, den 16 april kl 10.00. På försvarsområdet har flera viktiga förslag redan läckt ut. Men till skillnad från t.ex. JAS-satsningen, som mer var en fråga om hur och när regeringen skulle presentera det än om, har SvD idag uppmärksammat en satsning som (i alla fall för mig) mer eller mindre kom som en blixt från klar himmel: Nya robotar till Visby-korvetterna. Kostnaden uppges vara ca 1 miljard kronor.

Min uppfattning är att Visby-korvetterna var ett misstag från början. Nu vill regeringen beväpna dem så att de kan fungera i internationell tjänst. Vi väntar fortfarande på den strategi för svenskt deltagande i internationell militär krishantering som regeringen aviserade redan i höstens budget. Men innan denna strategi är klar bygger regeringen in sig i en situation där man helt enkelt är tvungen att argumentera för flyg- och sjöstridskrafter i internationella insatser.

När man satsar miljarder på att internationalisera JAS och Visbykorvetter och använder internationell krishantering som argument, så ska de helt enkelt ut. I sinom tid kommer de att användas i internationell tjänst, om man så ska leta efter ett skäl för att just Sverige skall bidra.

SvD:s källa säger: ”Bygger vi fartyg för miljarder så måste de också ha bra fungerande försvarssystem mot olika hot”. Precis detta är en av de grundläggande drivkrafterna i den ”köpspiral” som är så svårt att bromsa eller stoppa; en industri hotas på grund av uteblivna utvecklingsuppdrag, nytt vapensystem beställs, vapensystemet integreras i Försvarsmakten, vapensystemet medför krav på förändring eller utveckling av annan materiel, någon kommer på att vi inte behöver detta system längre (eller rentav att det var en felsatsning), någon annan säger att det är lika bra att ha det kvar eftersom det redan har kostat så mycket, och så satsas det vidare…

Det är en sydafrikansk robot som naturligtvis måste vara en del av de motköpsavtal som ingår i Gripen-affären. Det är dyrt att sälja JAS.