Partierna har formulerat sig

Läsare som följer denna blogg vet att jag vid ett antal tillfällen har uppmärksammat de materielsatsningar som regeringen lägger fram i vårbudgeten och som just nu behandlas av riksdagen. Nu har motionstiden gått ut på propositionen och vi vet vilka yrkanden ledamöterna har att ta ställning till. Här följer ett kort sammandrag av relevanta delar.

Socialdemokraterna duckar bakom nästa budgetproposition och tar inte ställning till vare sig ombyggnad av de 31 JAS-planen, vidareutveckling av JAS eller robotar till Visby-korvetterna.

De skriver att ”Vi kommer inför arbetet med budgetmotionen för 2008 att noga analysera effekterna för de ekonomiska ramarna för försvaret då kostnaderna för JAS-projektet minskar för att helt upphöra 2010. (…) I de årliga budgetpropositionerna ska regeringen redovisa ett samlat ställningstagande till investeringsplan. I budgetpropositionen för 2007 fanns inte de nu föreslagna objekten redovisade, och regeringen har inte redovisat någon ny samlad investeringsplan i vårpropositionen. Vi socialdemokrater vill därför göra en samlad bedömning när regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av samtliga planerade beställningar de kommande åren.”

Man skriver också att ”Vår utgångspunkt är att investeringsplanen ska omfatta de materielprojekt som är nödvändiga för att de socialdemokratiska förslagen i försvarsbesluten prioriterade uppgifterna ska kunna genomföras.”

Med andra ord vet de inte riktigt hur de skall hantera frågan och det finns följaktligen inga yrkanden.

Vänsterpartiet vill minska resurserna för främjande av vapenexport och omfördela detta till stöd för jämställdhetsarbetet inom Försvarsmakten. Man anser att det är ”av stor vikt” att Hemvärnet och övriga frivilligorganisationer ”på sikt får kraftigt ökade resurser” och avser att återkomma till detta i höstbudgeten.
Vänstern har en ganska rolig formulering om hotbilden, den sägs vara ”alltför svag” för att motivera omfattande satsningar på det militära försvaret.

Vänstern har ett sammanbakat yrkande om avslag på ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidareutveckling av JAS 39 Gripen samt om luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass.

Miljöpartiet har tre yrkanden: Avslag på bemyndigandet till regeringen att under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39A/B till JAS 39C/D. Avslag på förslaget att bemyndiga regeringen beslut om beställning av demonstrationsprogram för JAS 39 Gripen, samt avslag på förslaget till att bemyndiga regeringen att beslut om beställning av robotanskaffning till Visby-korvetterna.

Riksdagsledamöterna blir i och med detta tvungna att formulera sig kring och ta ställning till de föreslagna projekten var för sig.

Det skall bli mycket intressant att läsa utskottets betänkande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s