Olika uppfattningar om informationen

På försvarsdepartementets ärendeförteckning inför morgondagens regeringssammanträde finns en beslutspunkt som lyder:

”Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att lämna förslag till åtgärder för att säkerställa en tillförlitlig intern styrning och kontroll inom Försvarsmakten Fö2008//EPS”
Idag kom Försvarsmaktens begäran till regeringen om att få flytta 200 miljoner kronor från anslaget för materiel och anläggningar och 100 miljoner från anslaget för forskning och utveckling till förbandsverksamheten. Denna begäran är en är en komplettering till den tidigare hemställan om överföring av 550 miljoner från anslaget för materiel och anläggningar till anslaget för förbandsverksamhet. Det innebär att Försvarsmakten begär att totalt 850 miljoner omfördelas till förmån för förbandsverksamhet.

Att notera är dock den mening som återfinns på Försvarsmaktens hemsida:

”Hemställan var muntligt kommunicerad med Försvarsdepartementet före årsskiftet.”

Och det är ju något annat än vad försvarsministern har sagt.

Det som hittills har kommunicerats är att han strax före jul fick veta att försvaret hade brist på pengar. Tolgfors säger t.ex. till Expressen (länk ovan):

”Då ville man flytta 500 miljoner kronor från ett anslag till ett annat för att fylla hålen. Någon vecka senare fick Sten Tolgfors en chock. Då behövde man plötsligt 850 miljoner i stället.

– Det har växt mer än 300 miljoner över jul. Det är väldigt mycket pengar, en ökning på nästan 60 procent, säger Sten Tolgfors till Expressen.se”.

  1. Leffe

    Strax före nyår är väl samma sak som en vecka efter ”strax före jul” och båda tidpunkterna ligger ”före årsskiftet” – eller hur?Jag ser inte någon skillnad, vilken skulle den vara?

  2. Annika Nordgren Christensen

    OK, uttrycker mig slarvigt. Jag for efter totalsumman, de 1,5 miljarderna, men det är ju korrekt att FM resp. Fö verkar vara överens om kommunikationen kring överföringen mellan anslagen. Ur SvD: ”I förra veckan besökte ÖB och Försvarsmaktens generaldirektör Marie Hafström försvarsdepartementet. Då redovisade försvaret att man utöver 550 miljoner kronor måste föra över ytterligare 300 miljoner kronor från materielbudgeten för att täcka underskott i driften. Från departementets sida deltog bland annat försvarsministerns närmaste medarbetare statssekreterare Håkan Jevrell: – Mötet hölls därför att försvaret begärt att få flytta 550 miljoner kronor. Nu berättade de att den siffran ökat till 850. Det var nya siffror för oss och det var vad vi diskuterade, säger statssekreterare Håkan Jevrell. Enligt honom nämndes då inget om ett överdrag på 1-1,5 miljarder kronor. – Några andra siffror hade vi överhuvudtaget inte att bolla med, säger Håkan Jevrell.” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_768747.svd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s