ESV-rapporten

ESV konstaterar i sin rapport påtagliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Bristerna gäller otydligheter i ansvarsfördelning och befogenheter, i kompetens-överföringen samt avsaknad av en sammanhållen planerings- och uppföljningsprocess. ESV menar att orsakerna till bristerna är strukturella och påverkas av den rådande kulturen. Sammantaget innebär det att det saknas en samlad bild av den ekonomiska situationen i Försvarsmakten.

Rapporten finns att läsa här.
Uppdatering: Nu har försvarsministern kommenterat rapporten och han gör det genom ett pressmeddelande på följande sätt:
”Försvarsminister Sten Tolgfors kommenterar ESVs rapport
– Bilden av Försvarsmaktens situation är dubbel. Försvarsmaktens verksamhet håller god kvalitet, men den ekonomiska styrningen måste förbättras.
– ESVs rapport är tydlig och kritiken mot Försvarsmaktens ekonomiska styrning är allvarlig. Samtidigt är den konstruktiv med sina förslag till förändringar. Den bekräftar i många delar den bild Försvarsdepartementet fått under de senaste månadernas diskussion om Förvarsmaktens ekonomi.
– Det är nödvändigt att problemen tydliggörs, eftersom det är grunden för att finna en lösning.
– Vi bad ESV att gå in för att stärka Försvarsmaktens kapacitet för ekonomisk prognos-, uppföljnings- och styrningsverksamhet. Nu kommer regeringskansliet att gå igenom rapporten och se i vad mån det behövs politiska beslut för att stärka myndighetens ekonomifunktion. Jag utgår från att försvarsmaktsledningen själv – precis som de tidigare aviserat – tar till sig innehållet i rapporten.
– Jag har fullt förtroende för ÖB och hans vilja och beredskap att förbättra Försvarsmaktens hantering av ekonomin.”

  1. Anonymous

    Kanske är det så enkelt som att det är inavel, dvs. enbart rekrytering av militärer till ledande befattningar, som skadat försvarets organisation och bl.a. förmågan till ekonomistyrning?Vem skulle rekrytera en ledning för t.ex. försäkringskassan enbart i gruppen av personer som jobbat som handläggare i mynigheten? Det är otänkbart.Försvaret måste bryta isoleringen och inavelskulturen, tror jag. Men det är svårt, det finns en starkt förankrad känsla av självtillräcklighet. Det är den känslan som också kommer till uttryck i kritiken av försvarsberedningens analys, tror jag. Kritiken gäller egentligen inte analysen som sådan, utan att den görs utanför Försvarsmakten och av politiker, inte militärer.Skulle vara kul att få se din kommentar på det sista påståendet.

  2. Annika Nordgren Christensen

    Anonym: Du skriver att ”Kritiken gäller egentligen inte analysen som sådan, utan att den görs utanför Försvarsmakten och av politiker, inte militärer.” Det är möjligt, men jag tror faktiskt det mer handlar om att analysen är ”fel”. Att inte avgränsa sig till hårda geopolitiska och/eller militära frågor i den säkerhetspolitiska analysen -och komma till ”rätt” slutsatser om bla Ryssland- utan prata om klimat m.m. ses fortfarande som en apart händelse av stora delar av försvarsetablissemanget.Mvh,Annika

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s