Genomförandegruppen får genomslag

Dagens besked från Genomförandegruppen, som jag har berört i ett tidigare blogginlägg, har i skrivande stund bland annat resulterat i följande rapportering:

SvD , liksom DN.

Inslag i Rapport (05:20 in i sändningen) där Anders Karlsson (s) och jag uttalar oss från oppositionens sida.

 1. Anonymous

  Märkligt att INGEN överhuvudtaget kommenterar det faktum att den s k grundorgansationen dvs staberna återigen klarar sig undan besparingskrav. Detta trots att det är känt sedan lång tid tillbaka att dessa är kraftigt överdimensionerade i förhållande till förbandsorganisationen. Vidare siktar man även i sig på besparingar på ledningssystem genom att avbryta projekt som ganska snart skulle innebära stora kostnadsbesparingar drift- och underhåll av ledningssystem….och som sagt så forttsätter man att hålla JAS under armarna.

 2. Anonymous

  Finner med oro att det bara verkar vara ekonomer som styr. Det finns inga faktapersoner som är med i beslutsfattandet. Det meddelas att nedskärningarna i materialanslaget inte skall resultera i sämre förmåga än idag, men denna förmåga har ju tydligt kommunicerats att den är NOLL! Vi har idag inte en avskräckningsförmåga genom att vi är många. Vi skall dessutom inte kunna avskräcka genom att vi har teknologiskt övertag! Vad skall vi då ha för avskräckningsförmåga? Skall vi se till att vi har en trupp för syns skull som vi kan offra om det smäller? Då har vi ialla fall försökt!? Skrämmande scenario enligt mitt synsätt. Har regeringen sökt samarbeten över gränserna för att den vägen öka marknaden och minska kostnaderna för utveckling av nya saker? Vi måste försöka vara mer offensiva att skapa lösningar än att bara köra bantarekonomi, som dessutom kommer att öka arbetslösheten och statens kostnader och minska vår konkurrenskraft.

 3. Anonymous

  Är staberna överdimensionerade? Mot bakgrund av kvaliteten i FM ledning så måste jag tyvärr anmäla avvikande mening.Se kommentarer till http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/08/syrn-snett-uppt.html för en förklaring av min ståndpunkt.Anonym nummer två bör läsa http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/09/familjeskl.html. Du har uppenbarligen inte förstått att det för länge sedan (kring 1992)beslutades en säkerhetspolitik där ”avskräckningsförmågan” inte längre är efterfrågad. Det har fattats många försvarsbeslut efter att avskräckningsförmågan skrotades. Du har inte hängt med i svängarna och det är så dags nu att engagera sig och komma med synpunkter. Men, bättre sent än aldrig…Apropå att spara pengar genom utlandsanskaffningar – se http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2008/09/off-shelf-eller-ej-materielprocessen.htmlDet finns tyvärr inga enkla lösningar. Våra politiker står inför en stor utmaning och det bör vi vara ödmjuka inför. Likaså får vi hoppas att våra politiker står ödmjuka inför utmaningen och inte driver alltför enkla teser om lösningar på komplexa utmaningar. Jag är därvidlag inte särskilt hoppfull för tillfället…

 4. Anonymous

  Kvalitet på FM ledning och storleken på grundorganisationen är, i min mening, inte positivt korrelerade till varandra snarare tvärtom. Ju fler kockar desto sämre kockar..eller ännu hellre ju fler imperiebyggare desto sämre försvar.

 5. Anonymous

  Jag instämmer med att det inte finns någon direkt koppling mellan kvalitet på ledning och storlek på grundorganisationen.Däremot finns det en koppling mellan behovet av ledningsresurser och verksamhetens omfattning och komplexitet. Ledningsresurserna har successivt reducerats och ledningsorganisationen har plattats till. Samtidigt har bara volymen verksamhet reducerats, dock inte omfattning/bredd eller komplexitet. Ledningsbehovet har snarare ökat i och med ominriktningen av Försvarsmakten, som sker samtidigt som ”gamla” ledningsverktyg i form av inarbetade processer, regelverk, handböcker med mera blivit oanvändbara på grund av tidigare omorganisationer av ledningsstrukturen. Inte nog med att vi behöver ”reparera” och uppdatera ledningen för att passa en plattare organisation, med mindre ledningsresurser men lika stor bredd och komplexitet i verksamheten – dessutom ska vi styra om hela skeppet i en helt ny riktning. Verksamheten får nya mål och nya förutsättningar för sitt genomförande, t.ex. kortare ledtider för att skapa förmågor, vilket innebär nya sätt att jobba, nya ledningsbehov och nya behov av stöd inom verksamheten. I det läget så behövs det folk som arbetar med att utveckla det stöd och den ledning som verksamheten behöver för att få arbetsro och kunna genomföra sina uppdrag effektivt. Det är få som har fått den uppgiften… Istället läggs all energi och allt fokus på väsentligheter som informationstjänst/internpropagande, FM värdegrund, HBTQ-frågor med mera. Frågor som en organisation i balans möjligen kan ta sig lyxen att driva. En organisation som kan lösa sin huvuduppgift och kärnverksamhet, som i min värld också inkluderar att vara en kompetent myndighet. Förutsättningar för en kompetent insatsverksamhet skapas i en kompetent myndighet av en förhoppningsvis resursoptimal och kompetent ledning.Innan man informerar (propagerar till) personalen kanske man ska skapa något att informera om, istället för att propagera visioner utan att lyfta ett handtag för att omsätta visionerna i realitet. Propaganda till medarbetare lär inte lösa biffen. Det gör bara medarbetarna förbannade.FM ledning och omrinriktning är ett ledningsproblem och kräver ledningsarbete. En ledning innehåller ju inte bara chefer på fina ämbetsrum som sitter och bestämmer och låter andra arbeta. Den bör också innehålla handläggare (”ledningsarbetare”) som arbetar med att utveckla och genomföra ledning, t.ex. för att ta fram processer och handböcker som stöder verksamhetens genomförande inom olika områden. Hur ska det i praktiken gå till för att hela maskinen Försvarsmakten ska fungera effektivt och friktionsfritt?Därvidlag tycker jag det är uppenbart att resurserna inte har räckt till, även om det med fog kan ifrågasättas om nuvarande resurser utnyttjas på rätt sätt. Behovet av resurser behöver inte vara liktydigt med antal stabsmedlemmar utan kan också handla om att ha rätt kompetens på rätt plats. Oaktat vilket så är det inte gratis, och ytterligare besparingar i ledningsorganisationen just nu leder sannolikt till ett ännu större förfall, till skada för verksamheten… Det är inte storleken som har betydelse…mer viktigt är hur du använder den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s