Kategori: Frankrike

Det franska försvaret i omstöpning

Frankrike är i färd med att för första gången på 14 år revidera inriktningen för nationens försvar. Den vitbok om försvar och nationell säkerhet som president Nicolas Sarkozy idag lämnar, och som parlamentet diskuterar senare denna månad, verkar vara intressant läsning.

Något ur innehållet (enligt BBC):

  • Intelligence budget for new satellites, drones and other surveillance equipment would double.
  • Up to 10,000 soldiers would be assigned to internal security duties ranging from pandemics to cyber-attacks.
  • A new national security council will be set up at the Elysee palace.
  • Some 54,000 military and civilian defence jobs will be cut.
  • Some 50 military bases and other defence facilities will be closed.
  • France will trim its army, navy and air force from 271,000 troops to 224,000.
    The new policy will also see the number of combat-ready troops reduced from 50,000 to 30,000.
  • The country’s defence spending will total 377bn euros ($584bn) from 2009 to 2020, including 200bn euros that will be spent on equipment. As of 2012, the military budget will increase.
  • Some of France’s four permanent bases in Africa will be shut down.

Gemensam värdegrund?

Under ett möte med Fredrik Reinfeldt i Paris den 3 oktober chockade Nicolas Sarkozy sin omgivning med en lång antimuslimsk monolog. Aftonbladet skriver att presidenten sade att ”Det finns för många muslimer i Europa”. Nicolas Sarkozy ska också ha gjort förvirrade utläggningar om civilisationernas krock.

Det är med tillsammans med denne man som Sverige planerar för ordförandeskapet i EU.

I en intervju i den tyska tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung säger den franske försvarsministern, Hervé Morin att Paris kommer trycka upp försvarsfrågan högt upp på agendan under sitt ordförandeskap.

EUobserver rapporterar:

Mr Morin described European defence as an ”absolute priority” which is at least as important for European integration as the EU’s common currency, the euro.

”With the common currency, we have created a strong symbol for Europe. But nothing can better express the European community of fate than common defence, a common sense of Europe’s threats and security interests,” he said.

”A kind of European conscience can grow over the question where, if need be, we want to defend our values with weapons,” he stated. ”This is why during the presidency of the European Council in the second half of 2008 we would like to press ahead with a Europe of defence.

Vilka värden är det Frankrike vill försvara? Vilka gemensamma värderingar omfattar unionen?

När man diskuterar Europeisk värdegemenskap brukar man säga att den kommer till konkret uttryck i den av Europarådet fastställda Europakonventionen till skydd för mänskliga rättigheter. Jag tror inte, mot bakgrund av tongångarna från Frankrike och en del andra EU-länder, att det kommer att räcka som en förklaringsmodell framöver.