Kategori: karta

Pedagogisk redovisning

Världsbanken har i samarbete med National Geographic arbetat fram en karta som visar hur (illa) det är ställt i världen när det gäller Milleniummålen.

Det hade varit intressant att lägga en kartbild över kartbilderna, så att säga, som visar världens konfliktområden. Kopplingen mellan fattigdom, demokratiutveckling, miljöförstöring etc. hade därmed kunnat illustrerats på ett enkelt sätt.

Bilde här intill är från Världsbanken och den visar att fattigdomen trots allt minskar något. Det är färre människor som lever på mindre än en dollar om dagen nu än 1990.

Kunskap ger trygghet?

Alla som vill utveckla sin paranoida sida, eller för den delen glädjas åt att vi lever i en lugn del av världen, uppmanas att besöka denna hemsida: På Global Incident Map länkas nyhetsfeedarna ihop med Google Maps. Den interaktiva kartan uppdateras ständigt och den länkar vidare till de nyheter som kvalar in som terrorismrelaterade eller som rör andra suspekta händelser.