Kategori: Milleniummålen

Pedagogisk redovisning

Världsbanken har i samarbete med National Geographic arbetat fram en karta som visar hur (illa) det är ställt i världen när det gäller Milleniummålen.

Det hade varit intressant att lägga en kartbild över kartbilderna, så att säga, som visar världens konfliktområden. Kopplingen mellan fattigdom, demokratiutveckling, miljöförstöring etc. hade därmed kunnat illustrerats på ett enkelt sätt.

Bilde här intill är från Världsbanken och den visar att fattigdomen trots allt minskar något. Det är färre människor som lever på mindre än en dollar om dagen nu än 1990.