Kategori: Max Andersson

FRA utreds?

Fredrick Federley (c) skriver följande på sin blogg idag:

”Utöver detta har regeringen själv tagit initiativ till en utredning om vad som egentligen sker på FRA och hur det står till med de uppgifter om olaglig lagring av uppgifter som vi sett i media den sista tiden.”

Och det är ju lite spännande mot bakgrund av det frågesvar som Sten Tolgfors lämnade den 11 juni som svar på Max Anderssons (mp) fråga med följande slutkläm:

”Det finns således starka skäl att tro att FRA har ägnat sig åt avlyssning vars laglighet kan ifrågasättas. Avser ministern att vidta några åtgärder för att utreda om i vilken utsträckning detta har skett?”

Hur ministerns svar löd? Jo såhär: ”Jag ser mot den bakgrunden ingen anledning att ytterligare utreda FRA:s verksamhet.”