Kategori: miljö

Från träslips till Odd Molly

Dagens industri idag; på framsidan publiceras en kort artikel av chefredaktör Gunilla Herlitz under rubriken ”Miljön i fokus i DI”. Hon skriver:

”Utan tvivel är frågan om miljön den absolut viktigaste för västvärlden under flera årtionden framåt.”

Herlitz aviserar att DI från och med idag och varje tisdag framöver kommer att innehålla en miljösektion. Idag publiceras också den sista delen i en intressant artikelserie under namnet ”Klotet i kris”.

Sannerligen, det har hänt en del sedan miljöfrågorna antingen var helt osynliga i affärstidningarna eller avfärdades som något för flummare i träslipsar.

Men nästa steg är att, istället för särskilda miljösektioner, integrera miljön i bevakningen som en självklar bedömningsfaktor när det gäller företagsutveckling och affärer.

Steget efter det antyds i en vänsterspalt på sidan 32 i pappersupplagan av DI. Christina Tillman, vd för klädföretaget och börsraketen Odd Molly, svarar såhär på frågan om vilken som är den enskilt viktigaste miljöfrågan?

”För jorden är en otroligt viktig fråga den ökande överkonsumtionen som pågår och som inte är förenlig med en hållbar utveckling”.

"National leader in Sustainable Development"

Den svenska Försvarsmaktens miljöpolicy fastställdes den 30 augusti 1996. Det är 11 år sedan.

Om man söker på nätet efter information om det militära miljöarbetet hittar man det här på hemsidan. Det första stycket efter ingressen lyder såhär:

”Försvarsmaktens verksamhet i fred kan ibland komma i konflikt med samhällets miljömål. Med hänsyn till Försvarsmaktens huvuduppgifter har regeringen givit Försvarsmakten möjlighet till undantag från gällande lagstiftning i några fall.”

Försvarsdepartementet i UK har målet ”To become a national leader in sustainable development by 2012.” Det slås fast i deras nya ”Sustainable Development Action Plan 2007-12”.

Des Browne säger:

”Environment and Defence are by no means separate issues. The strengthening of international peace and stability is necessary for Sustainable Development. The Armed Forces currently operate in places around the world where access to scarce resources can contribute to conflict, and communities are directly affected by environmental devastation.”

”Defence must adapt to meet these challenges by working to understand the impact on our personnel, equipment and estate. We also need to limit our impact on the environment when undertaking defence operations and activities.”

”We have set high standards in our Sustainable Development Action Plan, with the challenging aspiration to become a national leader in Sustainable Development by 2012.”

Miljöfrågor katalysator för demokratirörelse?

”China’s worsening environmental crisis is catalyzing a growing environmental movement in which the public is resisting special interest groups and opposing the government’s environmentally “unfriendly” behaviors. More significantly, this movement represents a push toward greater democracy in the country, with the public fighting for its civil rights through protecting the environment.”

skriver Jianqiang Liu, journalist på China Southern Weekend, för Worldwatch Institutes China Watch.

Vid en ytlig betraktelse känns det som om Ryssland släpar efter, både vad gäller miljörörelsens möjlighet att verka och intresset för miljöfrågor hos det politiska ledarskapet. Försvarsberedningens besök i Moskva tidigare i vår lämnade en mycket fadd smak efter sig då de kommentarer vi fick till frågor om miljö närmast var oförstående och i varje fall kategoriska i beskedet om att det helt enkelt inte tas några miljöhänsyn och att miljöfrågorna helt enkelt inte finns på någon agenda.

Sida kanaliserar en del bistånd till Ryssland, men det biståndet skall enligt regeringen fasas ut fram till år 2010. Sedan början av 1990-talet har svenska skattemedel delfinansierat 28 reningsverk runt Östersjön. Av dessa har 27 avslutats och bidragit till ett radikalt renare havsvatten. Exempelvis har reningsverket i S:t Petersburg minskat utsläppen med 370 ton fosfor per år. Under 2006 kanaliserades 101 886 000 SEK till insatser för ”Naturresurser och miljö”.

Biståndet till Kina (land till land) skall också det fasas ut fram till 2010. År 2006 omfattade stödet till ”Naturresurser och miljö” 23 969 000 SEK.