Kategori: DI

Dagens Industri om NBG

Dagens Industri publicerar en läsvärd artikel om Nordic Battlegroup. Försvarsministern får också komma till tals.

Det framstår som att det är en brist att det inte blir några extra öronmärkta pengar för NBG 2011. Försvarsministern säger: ”Nej. NBG är en del av uppgiften för försvaret. Ansvaret ligger på myndigheten att hantera sin ekonomi och sina pengar.”

Det är blir tydligare vad som avses, om han hade pekat på det som också den förstnämnda artikeln tar upp: Nämligen att de stora länderna – Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien – som tidigare hållit stridsgrupper i beredskap, i stort sett har tagit existerande förband och anmält enligt Battlegroup-konceptet, eventuella brister har anmälts i särskild ordning och inte i varje enskild detalj rättats till.

Tanken är, så som jag förstår regeringen, att det är så man skall göra även i Sverige inför BG11.

Allt annat vore svårt att motivera.

Putins avhandling

”Rysslands president Vladimir Putin har länge haft planerna klara för hur landets enorma energiresurser ska ägas och förvaltas. Allt finns beskrivet i presidentens hittills okända doktorsavhandling om det statliga respektive privata ägandet i den ryska olje- och gassektorn”.

Så lyder ingressen till en intressant artikel i Dagens Industri.

Budskapet i Putins avhandling (från 1997) är tydligt: Staten ska ha en avgörande roll i den ryska olje- och gassektorn. Privata och utländska intressen är välkomna, men staten ska alltid ha kontroll över verksamheten.

Från träslips till Odd Molly

Dagens industri idag; på framsidan publiceras en kort artikel av chefredaktör Gunilla Herlitz under rubriken ”Miljön i fokus i DI”. Hon skriver:

”Utan tvivel är frågan om miljön den absolut viktigaste för västvärlden under flera årtionden framåt.”

Herlitz aviserar att DI från och med idag och varje tisdag framöver kommer att innehålla en miljösektion. Idag publiceras också den sista delen i en intressant artikelserie under namnet ”Klotet i kris”.

Sannerligen, det har hänt en del sedan miljöfrågorna antingen var helt osynliga i affärstidningarna eller avfärdades som något för flummare i träslipsar.

Men nästa steg är att, istället för särskilda miljösektioner, integrera miljön i bevakningen som en självklar bedömningsfaktor när det gäller företagsutveckling och affärer.

Steget efter det antyds i en vänsterspalt på sidan 32 i pappersupplagan av DI. Christina Tillman, vd för klädföretaget och börsraketen Odd Molly, svarar såhär på frågan om vilken som är den enskilt viktigaste miljöfrågan?

”För jorden är en otroligt viktig fråga den ökande överkonsumtionen som pågår och som inte är förenlig med en hållbar utveckling”.