Kategori: SIPRI

SIPRI och UI

Bloggmakaren fångades på bild under dagens sammanträde med Försvarsberedningen. Mer intressanta är personerna i bakgrunden, Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet och Alison Bayles, SIPRI, som bägge gav insiktsfulla presentationer.

Under förberedelserna inför sammanträdet fastnade jag för två publikationer, en från respektive instiut. De verkar mycket intressanta och måste läsas. Nämligen:

“Humanitarian Military Intervention The Conditions for Success and Failure” av Taylor B. Seybolt (Sipri) och ”SIIA Papers No 1: Strukturerad osäkerhet, ostrukturerad säkerhet i en globaliserad värld” Red. Gunilla Derefeldt & Gunnar Sjöstedt (UI).

Foto: Håkan Juholt