Kategori: UI

Ries ryter

Utrikespolitiska institutets chef, Tomas Ries, går genom TT till storms mot Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys:

”- De har inte tänkt alls. Den bedömning de gjorde i december var helt undermålig och saknade helt en strategisk analys av Sveriges säkerhetspolitiska miljö”, säger han till TT.

Ries utspel är intressant på flera sätt.

1. Tomas Ries var själv inbjuden till Försvarsberedningen för att bidra med sina kunskaper om den säkerhetspolitiska situationen. Det gjorde han också, på ett givande sätt, vilket satte avtryck i beredningens rapport bland annat när det gäller just de områden Ries kritiserar beredningen för. Det handlar t.ex. om Arktis (”där alla nu bedriver en kapplöpning om områdets tillgångar”), regionala kriser (”med starka militära komponenter”) samt inte minst miljöhot (som nu Ries påstår fått beredningen att glömma bort ”de hårda geopolitiska realiteterna”).

2. Ries uttalanden om Försvarsministern är också värda att notera. Han vill uppenbarligen ha till en konflikt både med beredningen och försvarsministern:

”- ÖB har hittills varit mycket lojal, men nu har det gått långt över smärtgränsen. Försvarsministern avgick på grund av detta och i stället har vi fått en tomhylsa som bara verkställer alliansregeringens beslut utan minsta hänsyn till Sveriges försvarsbehov, det är mycket skrämmande”.

3. Slutligen är väl Ries ute på lite hal is när han instämmer med Försvarsmaktens/MUST:s analys av den säkerhetspolitiska situationen och så krasst ställer den i ett slags motsatsförhållande till Försvarsberedningens analys. Mig veterligt får inte UI/Ries ta del av MUST:s H-märkta rapporter. Han jämför väl inte analyser om han bara har läst den ena?

SIPRI och UI

Bloggmakaren fångades på bild under dagens sammanträde med Försvarsberedningen. Mer intressanta är personerna i bakgrunden, Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet och Alison Bayles, SIPRI, som bägge gav insiktsfulla presentationer.

Under förberedelserna inför sammanträdet fastnade jag för två publikationer, en från respektive instiut. De verkar mycket intressanta och måste läsas. Nämligen:

“Humanitarian Military Intervention The Conditions for Success and Failure” av Taylor B. Seybolt (Sipri) och ”SIIA Papers No 1: Strukturerad osäkerhet, ostrukturerad säkerhet i en globaliserad värld” Red. Gunilla Derefeldt & Gunnar Sjöstedt (UI).

Foto: Håkan Juholt