Spionage

MUST:s årsrapport är intressant läsning. Speciellt intressant är det att se vad som inte står.

Man kan bland annat läsa att det under året har inkommit rapporter som bekräftar att det finns ett stort intresse från främmande makt för våra kvalificerade vapensystem (sjö- och luftstridskrafter) och utvecklingsprojekt som NBF. Detta har bland annat visat sig i samband med Försvarsmaktsdagarna som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. Under dessa dagar, skriver MUST, identifierades vid ett flertal tillfällen också representanter från främmande makt då de försökte skaffa fram underrättelser genom att ställa ett stort antal frågor till olika befattningshavare ur Försvarsmakten. Vidare försökte de vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde.

Jag undslipper mig härmed en viss lättnad över att representanter från främmande makt dyker upp just vid tillfällen då allmänheten inbjuds att titta på dessa system och uppmanas ställa frågor om dem. Att de försökte vinna tillträde till utrymmen dit allmänheten inte har tillträde är ju mer allvarligt. Men så värst hemliga kan dessa utrymmen kanske inte vara på allmän plats? Man får förmoda att Försvarsmakten inte har med sig det mest hemliga, när man visar upp sig för allmänheten.

Jag läser också om MUST:s säkerhetsprövning. Säkerhetsprövning är en sammanfattande benämning på åtgärder som skall klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Det är ju intressant bland annat mot bakgrund av de häpnadsväckande avslöjanden som har skett kring Tony Stigsson.

MUST skriver:
”Vid bedömningen av individers pålitlighet, lojalitet och sårbarhet används främst följande indikatorer:
1. Besvikelse, är individen besviken exempelvis beroende på utebliven befordran, låg lön, brist på uppskattning eller är individen kanske har en bitter personlighet?
2. Ekonomi, har individen stora skulder, spelmissbruk eller för dyrt leverne eller liknande?
3. Social misär, lever individen i social misär, med missbruk av alkohol eller stimulantia eller har en psykisk störning, eller särdrag i sin personlighet.
4. Har personen olämpliga kontakter, exempelvis med kriminella, främmande underrättelsetjänster, utomparlamentariska grupperingar eller grupperingar som vill omstörta samhället med våld.”

Jag hajar till under punkt 4: ”utomparlamentariska grupperingar”?! Ser alltså MUST kontakter med utomparlamentariska grupperingar som en indikator när det gäller individers pålitlighet? Jag blir mycket nyfiken på vilka grupperingar som anses vara särskilt skumma.

Slutligen hittade jag en rolig formulering som jag gärna citerar (min kursiv.):

”Mot bakgrund av att den s k undre världen bedöms ha viss brist på bl a automatvapen bedöms att risken för tillgrepp av bostadsförvarade vapen är fortsatt hög.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s