Almedalen (i skrivande stund)

almedal-dag2-politikernaAlmedalsveckan blir lite annorlunda för mig i år, eftersom jag modererar och har varit delaktig i seminarieupplägg m.m. i egen regi och inte som anställd. Jag är engagerad på scenen i nio arrangemang, varav som moderator i åtta och paneldeltagare i en. Här följer en sammanställning av dessa, så som det ser ut just nu. Samtliga utom ett äger rum på Försvarspolitisk arena (FPA) och handlar om försvars- och säkerhetspolitik.

Måndagen den 1 juli inleds med Försvarshögskolans seminarium Officerskris i försvaret? Så tryggas Försvarsmaktens kompetensförsörjning kl. 1030-1115 på FPA.

”2010 beslöt riksdagen att värnplikten ska vila och införde samtidigt GMU. 2010 var det 14 sökande till varje studieplats på officersprogrammet. 2013 är det fyra sökande per studieplats. Hur ska detta kunna försörja Försvarsmaktens behov av officerare i framtiden? Vilka politiska beslut måste tas?”

Medverkar gör Lars Fresker, ordförande, Officersförbundet. Per-Olof Stålesjö, personaldirektör, Försvarsmakten. Jan Mörtberg, överste och institutionschef, Försvarshögskolan och Staffan Danielsson, riksdagsledamot, Centerpartiet.

Klockan 1530-1615 är det dags för Soldat på deltid – en tillgång på heltid? Försvarsmaktsråd Skaraborg är för andra året på FPA och diskuterar personalförsörjningsfrågor.

”Det finns inget försvar utan kvinnor och män som vill tjänstgöra i det, och de flesta ska växla mellan det civila och militära. Hur ska Försvarsmakten lyckas rekrytera tidvis tjänstgörande soldater och sjömän, och hur skapas intresse hos arbetsgivare att anställa dem?”

Medverkande är Leif Walterum, Kommunalråd Skövde, Försvarsmaktsråd Skaraborg. Lennart Thomsen, C TrängR, Försvarsmakten. Per-Olof Stålesjö, Personaldirektör, Försvarsmakten. Cecilia Widegren, Ordf FöBer riksdagsledamot, (M). Ingela Gardner-Sundström, Ordf Förhandlingsdelegationen, SKL. Lars Gellner, Arbetsrättsjurist, Svenskt Näringsliv. Lars Lindström, Personalchef, Paroc. Jesper Steneby, Soldat (GSS/T), Försvarsmakten.

PS. Rekommenderar en blick på det nya samarbetsavtal som tecknats för att stödja rekrytering och anställning av tidvis tjänstgörande soldater, GSS/T.

Mot slutet av dagen, kl. 1645-1730, ska jag under 45 minuter samtala med ÖB Sverker Göranson under rubriken ÖB och det nya försvaret.

”Nytt försvar, stora förändringar och en pågående försvarsdebatt. Hur är det att vara ÖB i en försvarsmakt som hela tiden förändras? Hör överbefälhavare Sverker Göranson ge sin syn på det försvarspolitiska läget, hotbilden mot Sverige och framtiden för den myndighet han leder.” Det ska bli mycket intressant att höra ÖB summera upp läget.

Tisdagen den 2 juli börjar jag med Civilförsvarsförbundets seminarium Om krisen kommer – samhällets samlade krishanteringsförmåga ska stärkas, men hur? som äger rum på FPA 1415-1500.

”De civila myndigheterna ska stärka sin planering inför höjd beredskap, har regeringen bestämt. Hur tar vi tillvara hela samhällets resurser på bästa sätt och vilken roll har vi som individer i hela skalan från kris till höjd beredskap?” Uppdaterar med deltagare när samtliga är bekräftade.

Strax därpå, 1530-1615, följer Teknik & Säkerhetsforums EU – en försvarspolitisk jätte i framtiden?

”Nato är ett flitigt diskuterat debattämne i Sverige , men frågan om EU:s framtida försvars- och säkerhetspolitik får inget större utrymme. Vart drar EU:s framtida försvars- och säkerhetspolitik? Är det önskvärt med en försvarsallians inom EU? Och vad har Sverige för hållning?”teknikosäkerhet almedalen 2012

Medverkar gör Karl Engelsbrektsson, generalmajor, Sveriges representant i EU och i NATO. TBD, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Johan Johansson, riksdagsledamot, Moderaterna. Linda Nordlund, ordförande, LUF samt Stefan Lindborg, ordförande, Ung Vänster.

Onsdagen den 3 juli är det dags för det andra seminariet med Civilförsvarsförbundet: Sårbara Sverige – mat på bordet om krisen kommer? kl. 1530-1615 på FPA.

Vid en krissituation tar maten snabbt slut i affärer och i våra hem. Efter kalla krigets slut och vårt inträde i EU har beredskapslagren avvecklats. Kan vi klara oss i en krissituation eller kommer många av oss att svälta? Vad gör det offentliga och vilka krav ställer det på hushållen?” Uppdaterar med deltagare när samtliga är bekräftade.

Och sist den dagen kommer det seminarium jag deltar i som debattör, nämligen Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Folk och Försvars Nordiskt försvarssamarbete – symbolpolitik eller komplement?, även detta på FPA och det äger rum kl. 1645-1730.

”I det nordiska försvarssamarbetet Nordefco går likasinnade stater samman för att på ett kostnadseffektivt sätt öka respektive nations försvarsförmåga. Vad kan ett djupare samarbete innebära på lång sikt? Hur kan vi hitta lösningar som underlättar för ett ökat praktiskt samarbete?”

Medverkar gör Peter Fredriksson, Överstelöjtnant chef nordiskt samarbete, Försvarsmakten. Magnus Christiansson, forskare i militärstrategi, Försvarshögskolan, samt jag. Johan Larnefeldt från Folk och Försvar moderererar.

Torsdagen den 4 juli ska jag moderera ett seminarium inom ett annat område än det försvars- och säkerhetspolitiska, nämligen infrastruktur. Det är Västra stambanegruppen som arrangerar under rubriken Propp i Sveriges godspulsåder – hur sjöfart och tåg kan stärka Sverige klockan 0845-0930 på Wallers terrass, Wallers plats 2.

Det transportsätt som är mest effektivt ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, är kombinationen mellan sjöfart och tåg. Seminariet diskuterar kapacitet och utvecklingspotential i att bättre knyta ihop sjöfart och järnväg med Västra stambanan och Göteborgs hamn som exempel.”

I detta seminarium medverkar Leif Walterum, Ordförande, Västra stambanegruppen. Stefan Gustavsson, Näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren. Magnus Kårestedt, VD, Göteborgs Hamn AB. Irén Lejegren, Ordförande, Regionförbundet Örebro samt Torbjörn Suneson, Chef verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket (ej slutg. bekr).

Därefter bär det av till FPA igen för en utfrågning av försvarsindustrin: Hur går försvarsmaterielaffärer till? Teknik & Säkerhetsforum arrangerar kl. 1145-1230

”Hur går en internationell försvarsmaterielaffär till, hur sker kontrollen och vad är motköp? Här reder vi ut begreppen och ökar kunskapen kring hur försvarsindustriföretag arbetar.”

I panelen deltar Ola Alfredsson, VD, Kockums. Ulf Hammarström, GD, FXM. Jan-Erik Lövgren, stf GD, ISP och Jan Pie, generalsekreterare, SOFF.

Samtliga arrangemang på FPA webbsänds (se sajten när det är dags). Vill också rekommendera alla frukostsugna almedalsbesökare att inta den i FPA:s fik, för då stödjer man nämligen Fredsbaskrarnas verksamhet och där finns dessutom försvarsintresserade att diskutera med redan på morgonkvisten. Optimalt!

En kommentar

  1. James

    Inför Almedalsveckan rekommenderar jag förberedelse på finska, genom att följa Gullranda-diskussionerna, som president Niinistö är värd för. Dagens och tillfällets (måndag 17 juni) avslutande tema är säkerhets- och försvarspolitik med stark fokus på nordiskt samarbete. Mera om det hela inkl. löpande uppföljning på http://fmashiri.wordpress.com/2013/06/16/finlands-stallning-i-en-varld-under-forandring-kultaranta-gullranda/ .

    Svenskspråkiga närvarande är bl.a. Vänsterungas ordförande Li Andersson, Hbl:s ledarskribent Yrsa Grüne, försvarsminister Carl Haglund (sfp), Amnesty Internationals verksamhetsledare Frank Johansson, Europaminister Alexander Stubb (saml) och Nordea Banks styrelseordförande Björn Wahlroos.

    Officiella länken på svenska hittas på Republikens presidents kansli, http://www.presidentti.fi/gullranda/ Twitter-taggen är #Kultaranta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s