Försvarsmaktens sommarjobb – planeringsanvisningar beslutade idag

Idag beslutade regeringen om planeringsanvisningar till Försvarsmakten inför försvarsbeslutet 2015. Senast den 28 november ska underlaget avlämnas för vidare samordning och propositionsskrivande av (den då sittande) regeringen. Det blir bråda dagar för Försvarsmakten – inget för hängmattan precis – men man får i alla fall mer tid på sig än inför inriktningsbeslutet 2009, då jag vill minnas att man hade några få ynka månader på sig att pressa fram hela underlaget.

Jag hade inte ro att invänta publicering på regeringen.se, utan begärde ut handlingen som nu är expedierad och klar för offentligheten. Jag lägger ut den här så länge, för andra otåliga själar, och återkommer med kommentarer.

Planeringsanvisn 2015

Uppdaterat 16:50

Det kan vara värt att plocka fram planeringsanvisningarna till Försvarsmakten inför inriktningsbeslutet 2009 och jämföra dem med dagens. På så sätt tydliggörs skillnader vad gäller inriktning och nyheter i ambitionsnivå.

På ett övergripande plan är man mindre precis i anvisningarna än tidigare – vilket ger större handlingsutrymme till myndigheten. Man kan också uttrycka det som så att den inre dragkampen blir en svår resa.

Ambitionsnivån är luddigare uttryckt idag än 2008, t.ex. är siffermålen borta. 2008 sade man nämligen att Försvarsmakten över tiden ska kunna hålla cirka 2000 personer insatta internationellt och nationellt och att man ska kunna göra snabba evakuerings- och förstärkningsinsatser med upp till 300 personer och några sådana formuleringar uttrycks inte iår. För att ytterligare understryka tyngdpunktsförskjutningen – från internationella insatser och ”både och” till försvar av Sverige – kan nämnas att man ”fredade” anslaget för internationella insatser inför 2009-beslutet genom följande formulering:

Försvarsmakten kan föreslå förändringar till fördelning mellan anslagen. Storleken på anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser ska dock medge insatser på en nivå som minst motsvarar den som möjliggörs av anslagsnivån för år 2009 enligt budgetpropositionen för 2009.

Så skriver man inte iår.

Vad gäller krav på tillgänglighet är man, till skillnad från det ovanstående, precis. Utgångspunkten 2009 var att ”användbarheten här och nu är ett grundkrav och att alla förband i insatsorganisationen ska vara tillgängliga i närtid” och Försvarsmakten ombads ge förslag på insatsorganisationens utveckling utifrån krav på operativ förmåga (enligt RB08) med skillnaden att separationen i tid mellan operativ förmåga 1 och 2 togs bort.

I de nu aktuella planeringsanvisningarna ska alla krigsförband from 1 januari 2016 kunna mobiliseras i sin helhet inom 7 dagar, från det att beslut om höjd beredskap är fattat. Noterbart är dock att regeringen skriver att inriktningen (i enlighet med Försvarsberedningen) vad gäller krigsförbandens utveckling ska genomföras i den takt och med de ambitioner som resurserna tillåter. Och det är ju en formulering vi känner igen.

De exakta beredskapskraven ska vi av lätt insedda skäl inte diskutera i alltför hög upplösningsgrad, men jag tror många hajar till och uppfattar det som en rejäl ambitionsökning.

För länge sedan hade vi beredskapskrav som medgav år av förberedelser, ja till och med uppåt 10 år. Men sedan sades det att vi skulle ha en beredskap som för huvuddelen av krigsförbanden understeg tre månader och att inget förband skulle överstiga sex månader. Efter detta sades att Försvarsmakten senast vid utgången av 2014, vid beslut om höjd beredskap, ska vara tillgänglig inom några dagar med huvuddelen av insatsorganisationen.

Idag lever vi med beslutet att vi vid beslut om höjd beredskap ska ha huvuddelen av förbanden tillgängliga inom några dagar och att samtliga förband ska vara tillgängliga inom en vecka. Och den politiska beställningen är att Försvarsmakten vid normal beredskap ska ha huvuddelen av förbanden tillgängliga inom tre månader, och i alla fall inte längre sex månader. Och nu skriver alltså regeringen att alla krigsförband ska kunna mobiliseras i sin helhet inom 7 dagar, från det att beslut om höjd beredskap är fattat.  Man verkar också lämna till Försvarsmakten att föreslå tillgänglighet i fredstid. Wiseman sammanfattade det hela på Twitter:

Idag 3-6 mån för att inta höjd beredskap. 2016: 7 dagar för att mobilisera utan föregående beredskapshöjning.

Vidare ska krigsförbanden ”i första hand utformas för att kunna verka i närområdet samt vara interoperabla”. 2008-formuleringen om ”markoperativ tyngdpunkt” återfinns inte.

Som bekräftelse på Försvarsberedningens breda överenskommelse inom personalförsörjningsområdet, ska nu Försvarsmakten utgå från införandet av en längre grundläggande militär grundutbildning (istället för GMU + befattningsutbildning som idag), i enlighet med beredningens förslag.

Och om man ska göra allt man sagt, med ökade krav på operativ effekt och tillgänglighet, inom den anvisade ekonomin, måste det sparas på annat håll. Det uttrycks på följande sätt:

Försvarsmakten ska redovisa förslag, inom myndighetens ansvarsområde, om en fortsatt utveckling och effektivisering av verksamhet och infrastruktur. Bedömda möjligheter till rationaliseringar inom ramen för myndighetens ansvarsområde får ligga till grund för underlaget.

RB 5 – besparingen om 500 mkr på personalkostnader – ligger fast, det nämns inte mer än som en del av de underlag regeringen nu bakar ihop till en försvarsbeslutsproposition.

Till sist kan jag inte låta bli att bjuda på en av de roligare formuleringar jag har stött på:

Kraven på krigsförbandens operativa förmåga är som utgångspunkt styrande för materielförsörjningen. Dessa krav kan över tiden anpassas för att en effektiv och rationell materielförsörjning ska uppnås, så länge krigsförbandet ifråga är operativt relevant för dess dimensionerande uppgift.

Jag ska be FMV:s generaldirektör, Lena Erixon, översätta vad det betyder i Almedalen.

Uppdaterat 22/6

Jag påstod i min första version av denna bloggtext att de beredskapskrav som uttrycks i planeringsanvisningarna inte är någon skillnad jämfört med 2009. Efter att ha grunnat vidare på saken i samband med diskussioner om saken på Twitter, vill jag efter hjälp med att reda ut saken av en klok person dra ett varv till i ämnet:

Som sagt ovan har Försvarsmakten kravet på sig redan idag att kunna mobilisera hela organisationen inom sju dagar – då ska samtliga vara på plats för att lösa sin uppgift, men man kommer med den krigsduglighet man så att säga står och gå i, varesig mer eller mindre och aktuell status skiljer sig naturligtvis mycket inom organisationen. Det ovan nämnda kravet –  huvudelen inom tre månader och ingen längre än sex månader – innebär att Försvarsmakten inom den angivna tiden ska kunna öva upp och komplettera för ökad krigsduglighet (vilket inte är specificerat exakt vad denna innebär). Detta är den stora skillnaden jämfört med innan 2009, eftersom detta ställer högre krav på övning, bemanning, uppfyllande av bemanning och materiel etc. Det gäller således att inte blanda ihop mobiliseringsberedskapen (en vecka) med beredskapen att ha god krigsduglighet i alla uppgifter.

 1. Fisken

  7 dagars beredskap på samtliga förband från 1 jan 2016 när det just nu saknas mtrl för miljarder och personalen är uppfylld 2023. Intressant må jag säga.

 2. Markus

  Onekligen en roilig/intressant formulering, den du ska be FMV:s generaldirektör översätta

  Denna formulering:
  ”Kraven på krigsförbandens operativa förmåga … kan över tiden anpassas för att en effektiv och rationell materielförsörjning ska uppnås…”
  kan man väl inte tolka på annat sätt än att kraven på krigsförbandens operativa förmåga kan sänkas om det blir för dyrt att anskaffa/vidmakthålla den materiel som krävs – Eller?

  Innebörden av den sista delen av formuleringen är väl också ganska uppenbar
  ”så länge krigsförbandet ifråga är operativt relevant för dess dimensionerande uppgift”
  Alltså, det finns undantag från regeln att sänka kraven på krigsförbandens operativa förmåga om materielen ser ut att bli för dyr
  Detta är givetvis (som vanligt) om krigsförbandet behöver materiel som SAAB tillverkar, som t ex Flygplan eller snart även Ubåtar
  Då får det kosta vad SAAB säger att det kostar

  Detta är ju den uppenbara innebörden – Ska bli intressant att höra hur FMV:s GD översätter detta

 3. avddir

  Om du ska fråga Lena Erixon något mer kan du ju höra vad bedömd kostnad är för verkstadstid och reservdelar nödvändiga för att lyfta förbanden ur dagens 10, 30 eller 90 dagars mobtid till 7 dagars dito.

  Fråga också om vi hann vi fylla FM-centrallager innan det började tömmas för att förrådsställa förbanden lokalt?

 4. Kjell Jönsson

  Visst är det skönt att kunna gnälla på FMV precis som alla gnällde på FMLOG när det bildades.
  Det känns ärligt talat som om debatten redan ägt rum för 10 år sedan.
  Rikta kritiken dit den hör hemma, till våra politiker, som har försatt FM i den situation den är i.
  Jag personligen ser inte problemet med uppdelningen av logistiken.
  Det jag oroar mig för är vad nästa besparing blir, vilken solitär förmåga som vi skall ta bort helt.

   • Kjell Jönsson

    Genom de frågor du vill ställa till Lena Erixon anser jag att du riktar kritik mot FMV.
    Då jag själv arbetat under lång tid i FMLOG och själv bevittnat en mängd obefogad kritik mot den verksamheten då, så kan jag känna igen situationen som FMV befinner sig i nu.
    Jag betraktade denna kritik som ”gnäll” på den tiden och gör så även i detta fall.
    Om ni skall framföra kritik (vilket står alla fritt) så skall den vara saklig.
    Jag hoppas att du får chansen atg personligen framföra dina åsikter till Lena själv.
    Det hade förresten varit roligt att se hur du retoriskt skulle kunna försvara dina åsikter.

    Är det FMV beslut att skapa centrallagret?
    Vad jag vet skapades detta maa ett politiskt beslut och realiserades av FMLOG.
    På vilket sätt kan FMV påverka ett sådant beslut retroaktivt?
    Vad jag vet var dessutom Lena Erixon GD för trafikverket vid den tidpunkten.

    Med saklighet följer trovärdighet och vise versa.

    • Annika Nordgren Christensen

     Hej, nej du missförstod mig faktiskt! Jag tycker Fö:s formulering är rolig eftersom det krävs avkodning för att begripa den, och jag tyckte det skulle vara intressant att höra hur GD FMV tolkar detta års upplaga av ibland outgrundliga politiska direktiv.

  • Uppgiven

   Jag personligen kan inte förstå vad nyttan är med att dela upp logistiken på två olika myndigheter. Hur kan det bli både billigare och bättre? Framförallt, blir det troligare att den fungerar ordentligt när det verkligen gäller?

   • Markus

    När man flyttade FMLOG till FMV var det hu för att FMV skulle outsourca den verksamhten
    Då var tanken att det i alla fall skulle bli billigare
    Nu är ju outsourcing inte PK längre och då bör man ju rimligen ställa de frågor du gör
    Men det gör man ju inte – utan man tar det ett steg längre och gör om FMV från Materielverk till Logistikverk
    Undrar vad som hände med ESV:s utredning och förslag om att slå ihop FM och FMV?

 5. avddir

  Vilken av mina två frågor var inte saklig?
  Den första torde gå att svara på med en siffra och den andra är en ja/nej fråga.

  Du får också en chans att gissa var jag arbetar. Ledtråd: tre bokstäver och börjar på F.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s