Totalförsvarssverige har en ny minister

Statsminister Löfvens svar på att Alliansen vill väcka misstroendeförklaring mot statsråden Ygeman, Johansson och Hultqvist, var att idag presentera en regeringsombildning. Det var en märkbart stridslysten statsminister som meddelade att Johansson och Ygeman lämnar regeringen, medan försvarsminister Hultqvist är kvar för att prövas i votering när riksdagen återsamlas. Detta om inget nytt framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning, vilket är Alliansens nuvarande bakdörr formulering.

Löfven tog strid med orden:

Försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist.

Som förklaring hänvisade statsministern till det försämrade säkerhetspolitiska läget och behov av stabilitet, liksom en rad personliga förtjänster med försvarsministern innan han kallade misstroendeförklaringen mot Hultqvist ”helt oseriös”.

Detta blogginlägg handlar inte om vad som varit, ej heller vill jag spekulera i vad som komma skall. Men tre saker vill jag ha sagt innan jag tar mig an ämnet för dagen.

 1. Med anledning av den hotande misstroendeförklaringen, kommer det nu fokuseras på vad försvarsministern har gjort och inte gjort, men även hur säkerhetsfrågor i stort inom IT-området har behandlats politiskt alldeles oavsett regering – samt inte minst vad som behövs framåt (det sistnämnda är mer av en from förhoppning). Grundproblematiken är att vi länge har levt i en kultur där säkerhet inte får kosta, fördröja eller förhindra olika projekt. En lång rad larm och granskningar inom området, av olika aktörer, har pekat på stora brister. Här finns underlåtenhetssynder att fördela på många, under lång tid. Till detta kommer fortsatta strukturproblem i statsförvaltningen när det gäller departementsöverskridande utmaningar behov av beslut och åtgärder.
 2. Den stundande KU-granskningen och fortsatta avslöjanden (sista ordet är säkerligen inte sagt i denna historia) kommer förmodligen att bli besvärlig för personer och verksamheter som idag inte är indragna i diskussionen, medan en och annan som nu nagelfars kan komma stärkta ut på andra sidan. Det kommer klarna över tid hur regeringen har agerat, huruvida detta agerande brustit och om hanteringen hade varit annorlunda om informationsdelning och samordning hade fungerat bättre inom regeringskansliet. Det vill säga i den mån det kan det beroende på hur mycket som är sekretessbelagt. Vi vet t.ex. inte ännu vad regeringskansliets olika delar fick för rekommendationer av inblandade säkerhetstjänster under processens gång, när det gäller att begära mer information från Trafikstyrelsen, sprida informationen, informera riksdagen etc.
 3. Efter det att Transportstyrelsens agerande kommit i dager har regeringen meddelat en rad åtgärder; en utredare ska kartlägga händelseförloppet med Transportstyrelsens IT-upphandling, PTS ska ta fram en säker modell för så kallad ”insourcing” vidare ska PTS och FortV lämna förslag på en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och så vill man ha in ett fördjupat underlag från Säkerhetspolisen. Det hade man naturligtvis kunnat göra tidigare, så att säga på eget initiativ i takt med att inre och yttre skademinimering medgett detta, liksom varit öppen om anledningen till avskedet av GD Transportstyrelsen.

Tillbaka till dagens regeringsombildning och den utlösande faktorn till detta inlägg:

Regeringsombildningen innebär att tidigare justitie- och migrationsminister Morgan Johansson nu istället är justitie- och inrikesminister, med ansvar för polis samt övriga rättsväsendet, straffrätt, grundlagsfrågor, krisberedskap och civilt försvar. Således har ”Totalförsvarsverige” en ny minister att hoppas på, vid sidan av Försvarsmaktsminister Peter Hultqvist.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen var en röd tråd i statsministerns argumentation idag, vilket naturligtvis indirekt höjer totalförsvarsfrågornas tyngd och ställer krav på handling (och resurser) från regeringens sida. Vad sade då ministern på presskonferensen om vad han vill med krisberedskap och civilt försvar?  Ingenting. Morgan Johansson sade inte heller ett ord om informations- och cybersäkerhet, vilket måste anses anmärkningsvärt med tanke på att det är områden som är själva upprinnelsen till hans nya portfölj.

Man ska naturligtvis inte förtvivla efter ett enda, första framträdande. Men nu gäller det att Morgan Johansson från första stund känner ett uppfordrande tryck att ägna nödvändig tid och kraft åt ansvaret för krisberedskap och civilt försvar.

Händelserna på Transportstyrelsen illustrerar hur säkerhetsfrågor sällan stannar inom ramen för ett departement, vilket ju också var ett argument för inrättandet av statsministerns säkerhetspolitiska råd. Några av oss tycker det var olyckligt att flytta regeringskansliets krishanteringsfunktion – Kansliet för krishantering – från statsrådsberedningen till justitiedepartementet, liksom att dela upp totalförsvarsfrågorna i och med att civilt försvar flyttades från försvarsdepartementet till justitiedepartementet. När nu så mycket vikt – retoriskt och understundom med vissa ekonomiska inslag – läggs vid säkerhet i vid mening, kanske en regeringsombildning hade kunnat landa i en strukturell förändring också, t.ex. i form av en ny minister för civilt försvar placerad vid Hultqvists sida på försvarsdepartementet?

Men hur man än gör med den formella ansvarsfördelningen mellan ministrar finns ett stadigt ökande behov av samordning mellan säkerhet (i vid mening), försvar och utrikespolitik. Det minsta man kan begära som lärdom av den aktuella krisen är någon slags koordinator i regeringskansliet för säkerhetsfrågor – där naturligtvis informations- och cybersäkerhet är en del. Allt som ryms inom det vi i dagligt tal kallar ”gråzonsproblematik” kräver det. Vi har tyvärr bara sett början på konsekvenserna av det över tid försämrade säkerhetspolitiska läge som statsministern talar om – särskilt den krigföring som genomförs med annat än blanka vapen – och ännu är inte den svenska naiviteten död och begraven.

 1. johannissonper

  Morgan är en doer.  Nu blir det fart på TF/ Pelle 

  Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

 2. IT

  Grundorsaken verkar fortfarande helt förbisedd. Intresserad Minister och skärpta regler är bra, men finns IT-experter I Sverige som kan systemen och vill arbeta på Transportstyrelsen. Med en GD som kopplar bort IT-avd. Personalförsörjning från den svenska skolan ? Det står inte 100tals sökande till alla inkontrakterade projekt. “så skall vi ha’t, men varifrån ska vi ta’t”. Man kan sitta i Myggträsk och arbeta med system I Serbien också…

 3. Mats L

  Du skriver att ”PTS ska ta fram en säker modell för så kallad ”insourcing” vidare ska PTS och FortV lämna förslag på en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen”. Och så verkar det om man läser olika sliriga uttalanden av Shekarabi, men något uppdrag om det förstnämnda har PTS inte fått! Och borde inte få, det är inte deras bord. Det bidde bara en tumme; tomma datahallar.

 4. Jens Pettersson

  Talepunkter:
  a) Datadrift för Facebook i Luleå & Amazon i Mälardalen har subventionerats & svenska statsråd har villigt frontat dessa lokaliseringar, som sagts vara värda skattebetalarnas pengar närmast oavsett kostnaden per skapat arbetstillfälle. Det är därför knappast ägnat att förvåna om även andra länder vill dra till sig hanteringen av svenska statliga register och haka på utvecklingen mot det globaliserade IT-samhället.
  b) Målstyrning brukar av yrkesprofessioner inom expertmyndigheter framhållas som eftersträvansvärt. Politiker ska inte detaljstyra hur statens verksamhet genomförs. Och så länge rättsväsendet fungerar, så garanterar detta att statens verksamheten håller sig inom meddelade regler såsom lagar och förordningar bör tolkas av oberoende domstolar i ett rättssamhälle. Ingen vill väl att tilltron till denna maktdelning rubbas av klåfingriga politiskt tillsatta amatörer?
  c) Eventuellt nya rättsregler föranledda av 2017 års rötmånadsdebatt torde absolut tidigast kunna komma på plats om 24 månader. Till dess så gäller det nuvarande regelverket inklusive den praxis om strafföreläggande, som de facto etablerats gällande vissa överträdelser av sekretessbestämmelser.
  /Gustav Wasa

 5. Jens

  Enkelt & smidigt kan Serbien få grönt ljus.

  Det är bedömt något hundratal av deras medborgare som behöver personkontrolleras med anledning av driften av svenska statliga register därstädes och det är ett liknande antal serbiska medborgare, som finns i svenska belastnings- och spaningsregister.samt inte uppehåller sig i Sverige omhändertagna eller ej.
  När dessa två personlistor checkats mot varandra och de som återfinns på bägge lyfts bort, så kan det övervägas om den nordiske polissambandsmannen med ansvar för Balkan bör bidra med något ytterligare på plats i Belgrad? Annars är det bara att köra.
  – Kan Serbien klareras enligt ovan, så kan övriga inblandade stater nog också ”sekretessäkras”.

 6. Pingback: Prolog: Rikskonferensen 2018 | annika nordgren christensen
 7. Pingback: En betraktelse över den försvarspolitiska mandatperioden 2014-2018: Putin, pengar och personalförsörjning | annika nordgren christensen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s