Kategori: Amnesty

"Härdsmältan för de mänskliga rättigheterna"

Dagens sammanträde med Försvarsberedningen handlade om Mellanöstern. Det var föredragningar av och diskussion med MUST och UD/MENA. De bjöd inte på några skönmålningar av läget precis. Och det är ju inte heller deras uppdrag. Jag gick bedrövad från sammanträdet, frustrerad över vad som ibland känns som en stenlagd ”Road to Hell” i regionen – men också övertygad om att man måste hitta och lyfta fram de ljusglimtar som trots allt ibland flämtar till.

Ordförande Lennmarker bjöd också på en föredragning om ”det ryska närområdet”. Alla år av engagemang, resande och erfarenheter från den delen av världen har givit honom både ett brett och djupt kunnande som det är en fröjd att ta del av.

På annat håll i världen, närmare bestämt i London, presenterade Amnesty idag organisationens årsrapport 2007. Budskepet är i sammandrag att mäktiga regeringar och väpnade grupper medvetet underblåser människors fruktan för att kunna urholka de mänskliga rättigheterna, och skapar därmed en alltmer polariserad och farlig värld.

– Genom denna kortsiktiga politik byggd på fruktan och splittring undergräver regeringar rättssäkerheten, göder rasism och främlingsfientlighet, splittrar samhällen och ökar orättvisorna vilket ger en grogrund för ytterligare våld och konflikter. I många länder har diskrimineringen ökat och vidgat klyftan mellan ”dom som har” och ”dom som inte har”, mellan ”vi” och ”dom”, sade Irene Khan, Amnestys internationella generalsekreterare, vid lanseringen av rapporten.

Folkrörelser oroade över ökad vapenexport

Svenska Röda Korset, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska Amnesty, Kristna Fredsrörelsen och Diakonia har läst Inspektionen för strategiska produkters nya statistik över den svenska vapenexporten 2006. Folkrörelserna oroas över att svensk vapenexport fortsätter att öka och att den gick till länder där det förekommer grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

De skriver: ”Enligt uppgifter från ökade vapenexporten dramatiskt under förra året. Totalt uppgick den till över 10 miljarder kronor. (…) Detta gör Sverige till en av världens största vapenexportörer i förhållande till vår storlek.”

Carl Söderbergh, avgående generalsekreterare i Svenska Amnesty, pekar på det faktum att Sverige, trots riktlinjer om motsatsen, exporterar till länder där det förekommer grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Han säger att ”Detta är mycket allvarligt och urholkar förtroende för Sveriges utrikespolitiska målsättningar om fred, folkrätt, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling”.