Kategori: Försvarsberedning

Konsten att mäta ett liv

Statistiska centralbyrån presenterar idag statistik över livslängden i Sverige 2001-2005. Medellivslängden i riket visar sig vara 77,99 år för män och 82,41 år för kvinnor. Om man vill roa sig med jämförelser kan man t.ex. konstatera att siffrorna för Västra Götaland är 78,07 för män och 82,40 för kvinnor. Till min förvåning visar det sig att kvinnorna i Stockholm lever längre än i Västra Götaland (82,65 mot 82,40). Männen i Västra Götaland verkar däremot leva något lite längre än männen i Stockholm (78,07 mot 78,06 år).

Vid dagens Försvarsberedningsmöte fick vi föredragningar av MUST (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och FOI (Totalförsvrets forskningsinstitut). Fokus: Ryssland. Där förväntas kvinnorna leva 74,10 år och männen 60,45 år, men det varierar naturligtvis betydligt mellan regionerna. Det är för övrigt relativt stor skillnad på de föredragningar MUST och FOI ger idag och de som gavs i mitten på 90-talet. Den analys som presenteras omfattar betydligt fler, och inte sällan mer relevanta, faktorer än klassisk styrkebalansräkning. Det tackar man för.


”I Ryssland finns det två olyckor: där nere – mörkrets makt, däruppe – maktens mörker”
V.A. Giljarovskij, 1855-1935

Sundsvall ToR

Anlände till Falköpings centralstation klockan 20.00 i går kväll efter en onsdag inkl. övernattning i Stockholm med efterföljande resa till Sundsvall med övernattning hos vännen och kollegan Jerker med familj. Konsulttjänsterna togs i anspråk i ett mycket intressant projekt för Sundsvalls kommun med syftet att bidra till en positiv utveckling för kommunen vad gäller bl.a. inflyttning, investeringar och turism. Jag kommer hem med 1000 idéer för Falköping och 100 frågor till ansvariga personer i vår kommun. Mer om detta senare, när tankarna är sorterade på ett mer strukturerat sätt.

Försvarsberedningens första sammanträde i den nya konstellationen blev som förväntat intressant ur många aspekter. Samma dag som beredningen träffades gick som av en händelse företrädare för Försvarsmakten ut och varnade för Ryssland. Utvecklingen föranleder en omprövning för de svenska prioriteringarna, sades det. Beredningen kommer att studera den säkerhetspolitiska utvecklingen under våren, md avlämning av rapport i juni. Jag hoppas att ledamöterna och ordförande Göran Lennmarker (m) förmår att hålla fast vid den vidgade syn på säkerhet som succesivt har etablerats, och som t.ex. inte mäter styrkebalans i antal stridsvagnar utan ser till både förmåga, ambition, vilja och faktorer om ekonomi, sociala faktorer, miljö, energi m.m. i en helhetsbild som säger så mycket mer än huruvida ett land blir farligt för omgivningen eller ej beroende på militära investeringar. Samt, inte minst, hur Sverige bör förhålla sig på ett konstruktivt sätt och inte på ett sätt som kanske i själva verket bidrar till en ökad spänning, t.ex. genom att själva omfördela resurser eller rusta upp på ett sätt som leder tanken till Kalla Krigets dagar.