Kategori: Johan Tunberger

Lästips

”Försvarsminister Sten Tolgfors presskonferens var som en enda lång besvärjelse, en regndans. Ministern föreföll rent av tro på vad han sade. Hans förtröstan måste vara stark.”

”Trots att Högkvarteret och Försvarsdepartementet, med en tjänstemans formulering, ”satt i knäna på varandra” när ÖB:s underlag togs fram, har avsevärda förändringar gjorts i proppen jämfört med ÖB:s förslag. Proceduren är konstitutionellt högst tveksam, men så går det till nu för tiden. Inte förrän natten till torsdagen var det färdigförhandlat.”

”En ”säker osäkerhet” är JAS-projektets fortsättning. I februari anslogs 400 miljoner kronor för att under 2009 för ”studier samt konceptarbete under 2009 rörande Gripen-systemets förmågor i framtiden”. Det är så man sätter in foten i dörren för att bereda väg för Super-JAS. Detta koncept, som nyligen ratades av Norge, är i realiteten ett helt nytt flygplan. Denna miljonrullning, som förebådar ännu högre belopp i framtiden, sker samtidigt som dagens JAS-plan byggs om. Flygplanen saknar i hög utsträckning beväpning. Flygförarna får för litet flygtid. Vartill skall läggas skandalen med den senarelagda krypterade ledningslänken. Risken är uppenbar att vi inom tio år börjar skrota de plan som byggs om idag till förmån för en handfull Super-JAS.”

Läs Johan Tunbergers kolumn Utrikesbloggen idag!

Några lästips

Ikväll serveras ett antal lästips:

Carl B Hamilton (fp) har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors (m) under rubriken Uppgifter om rysk kärnvapenupprustning i Östersjön.

Uppdatering 080903: Här kan man läsa Tolgfors svar.

Två bloggar, Försvarsdebatten och Lennart Rohdins Skärvor från skäret har tagit upp diskussionen om Försvarsberedningen.

Johan Tunberger intervjuas av Mikael Holmström i SvD. Han säger bl.a.:

”– Tolgfors artikel var till sin inriktning mycket vettig. Som ambition finns många positiva drag. Men ska man betala detta så kostar det uppskattningsvis 10-20 miljarder kronor till per år. Och det sade han inte ett ord om. Fältdugliga officerare måste anställas, utbildningen måste förlängas, utrustning köpas in och övergivna regementen återupprättas.

Upprustning för 10-20 miljarder?

– Nej, inte upprustning, utan det krävs för att få någon slags elementär ordning på ett redan mycket litet försvar. Det handlar inte om en återgång till invasionsförsvar utan om att få ett fungerande instrument för att hantera kriser, svarar Johan Tunberger”.

(Artikeln kommenteras bl.a. på Wiseman’s Wisdoms här. Jag återkommer med egna kommentarer i närtid.)

Aj men bra…

Vid gårdagens försarsberedningensmöte ägde en intressant paneldiskussion rum. Medverkande var (från vänster på bilden) Johan Wiktorin, Försvarsmakten, Johan Tunberger, FOI och Jens Petersson, Svenska FN-förbundet. Temat kretsade kring vad vi skall ha försvaret till och de medverkande panelisterna gav var och en kloka synpunkter och bidrog till -som en klok expert uttryckte det- en del smärtsamma insikter.
En paneldiskussion med inledande inlägg och sedan hela havet stormar, visade sig vara en bra form för att testa idéer, brottas med sina egna uppfattningar och få med sig tankar in i beredningsarbetet.