Kategori: Utrikesbloggen.se

Lästips

”Försvarsminister Sten Tolgfors presskonferens var som en enda lång besvärjelse, en regndans. Ministern föreföll rent av tro på vad han sade. Hans förtröstan måste vara stark.”

”Trots att Högkvarteret och Försvarsdepartementet, med en tjänstemans formulering, ”satt i knäna på varandra” när ÖB:s underlag togs fram, har avsevärda förändringar gjorts i proppen jämfört med ÖB:s förslag. Proceduren är konstitutionellt högst tveksam, men så går det till nu för tiden. Inte förrän natten till torsdagen var det färdigförhandlat.”

”En ”säker osäkerhet” är JAS-projektets fortsättning. I februari anslogs 400 miljoner kronor för att under 2009 för ”studier samt konceptarbete under 2009 rörande Gripen-systemets förmågor i framtiden”. Det är så man sätter in foten i dörren för att bereda väg för Super-JAS. Detta koncept, som nyligen ratades av Norge, är i realiteten ett helt nytt flygplan. Denna miljonrullning, som förebådar ännu högre belopp i framtiden, sker samtidigt som dagens JAS-plan byggs om. Flygplanen saknar i hög utsträckning beväpning. Flygförarna får för litet flygtid. Vartill skall läggas skandalen med den senarelagda krypterade ledningslänken. Risken är uppenbar att vi inom tio år börjar skrota de plan som byggs om idag till förmån för en handfull Super-JAS.”

Läs Johan Tunbergers kolumn Utrikesbloggen idag!

Konsten att sammanfatta en rapport i sex punkter

Lars Danielsson, som var ordförande i Försvarsberedningen 1997-2000, har plockat fram den delrapport som Försvarsberedningen under hans ledning presenterade för ganska exakt tio år sedan och jämfört betänkandet ”Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning” med den omvärldsanalys – ”Säkerhet i samverkan” – som beredningen nyligen presenterade. Han skriver om sina slutsatser på Utrikesbloggen.se idag.

(Och nej, jag länkar faktiskt inte därför att Lars skriver en snäll rad om mig, utan för att han i några korta punkter på ett klart och pedagogiskt sätt sammanfattar det hela.)

Konsten att gå från säkrare till säker

Jag har förmånen att vara kolumnist för Utrikesbloggen.se. Igår publicerades mitt andra inlägg under rubriken Har amerikaner blivit säkrare?

Jag försöker bland annat behandla det faktum att den amerikansk administrationen verkar se nationens säkerhet som ett hantverk: Vi är inte säkra ännu. Denna mening rymmer ett löfte. Men vi kan bli säkra. Vi skall bli det. Bygga bort osäkerheten, mer kontroller, säkerhetsåtgärder, övervakning…

Charles V. Pena skriver i inlägg för United Press International att om USA vill bli säkrare då måste policymakarna fundera på varför människor blir terrorister och vill döda oskyldiga amerikaner. Han menar att det inte är hat mot amerikanska värderingar, kultur eller livsstil som driver dem, utan att hatet uppstår som en konsekvens av amerikansk utrikespolitik. Med andra ord är det inte hat mot vad amerikaner är utan mot vad amerikaner gör. Detta som en kontrast till administrationens retorik om att det är amerikanska värderingar och amerikansk livsstil som utgör målet och drivkraften.

Den stora frågan är: Hur går man från att bli säkrare till säker, utan att falla till föga för hot om våld och terror från aktörer som inte delar grundläggande värderingar om mänskliga fri- och rättigheter?

Kanske kan en del av svaret vara att man måste se till att själv efterleva dessa värden, i praktiken, i alla lägen och var man än befinner sig. Det är svårt, men man kan inte med framgång föra en aktivistisk utrikespolitik för dessa värderingar och sedan bryta mot desamma där kampen förs. Då reduceras man till en stark, men destruktiv, drivkraft i kampen för en bättre och säkrare värld.

Välkommen utrikesbevakning

Ett nytt och välkommet webb-projekt har från och med igår sett dagens ljus. Det handlar om Utrikesbloggen.se som drivs av Bengt Albons, tidigare utrikesmedarbetare på Dagens Nyheter under 35 års tid. Jag kommer själv ha förmånen att få medverka med inlägg.

Utrikesbloggen.se är en webbtidning för utrikesbevakning, analys och debatt om svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Sidan ska innehålla analyserande artiklar, debattinlägg och kolumner av svenska experter, diplomater, politiker och journalister. Bengt skriver själv under ”Albons Analys” och länkar till svenska och framför allt internationella analyser, kolumner, bloggar, rapporter och studier. Utrikesbloggen.se uppdateras dagligen.

Som sagt, ett välkommet och välbehövligt komplement till utrikesbevakningen i svenska tidningar, radio och tv!