Kategori: Time

A Tsar Is Born

Time har utsett Vladimir Putin till ”Person of the Year 2007”.

Smaka på följande ingress:

”No one is born with a stare like Vladimir Putin’s. The Russian President’s pale blue eyes are so cool, so devoid of emotion that the stare must have begun as an affect, the gesture of someone who understood that power might be achieved by the suppression of ordinary needs, like blinking. The affect is now seamless, which makes talking to the Russian President not just exhausting but often chilling. It’s a gaze that says, I’m in charge.”
Och vilken bild sen! Lägg den intill fiskebilden (den med bar överkropp). Alla som fortfarande tror att den bilden var en tillfällighet kan räcka upp en hand.
Chefredaktör Richard Stengel motiverar utnämningen på följande sätt:
”På bekostnad av principer och idéer som fria nationer högaktar har han utfört en extraordinär ledarinsats genom att införa stabilitet i ett land som sällan upplevt det och åter placerat Ryssland bland världsmakterna. Av den anledningen är Vladimir Putin årets person hos Time 2007”

CNN-effekten…

…får en ny motsvarighet i Google-effekten. Time skriver såhär:

”Google Earth allows those who have downloaded its free software to focus on satellite images and maps of most of the world. When users scan over the Darfur region, where the United Nations estimates that more than 200,000 people have been killed and 2.5 million displaced in four years of carnage, Google Inc. hopes to attract their gaze with icons.

The icons represent destroyed villages with flames and refugee camps with tents. When users zoom in to a level of magnification that keeps most of Darfur on a computer screen, the icons seem to indicate that much of the region is on fire. Clicking on flame icons will open windows with the village’s name and statistics on the extent of destruction.”

Man kan naturligtvis utveckla det här precis hur mycket som helst. Genom att integrera världens konfliktzoner och hotspots i Google Earth kanske kunskapen om världens konflikter ökar. I förlängningen kan det förhoppningsvis väcka opinion för det så sällan uppmärksammade och alldeles för lågt värderade konfliktförebyggande arbetet.

Hoppet är det sista…