Med skrivbordet som vapen

DN:s Gunnar Jonsson skriver idag om att försvaret har fullt av befäl – vid skrivbord. Ett antal försvarspolitiker intervjuas, en företrädare för Försvarsmakten i form av personaldirektör Lars Norrström, Officersförbundets ordförande Lars Fresker samt Karl Ydén, forskare på Försvarshögskolan och Handelshögskolan i Göteborg. Han säger bl.a.:

– ÖB säger sig ha för många skrivbordsofficerare. Men Försvarsmakten fortsätter att göra om truppofficerare till skrivbordsfolk. Det är karriärsystemets inbyggda logik.

Ett axplock kommentarer ur artikeln:

– Det är på tok för många hövdingar i förhållande till indianerna, säger Håkan Juholt (s), riksdagsman och ledamot i Försvarsberedningen.

– På sikt är det inte hållbart att en så liten andel gör utlandstjänst, säger Karin Enström (m), ordförande i Försvarsberedningen. Dessutom är jag rädd för att det är ungefär samma personer som drar ett väldigt tungt lass.

– Killar som sticker utomlands uppfattas som svikare. Och när de kommer tillbaka är deras arbetsuppgifter ofta borta, säger Allan Widman.

Själv försöker jag föra upp frågan om att det skall vara ett obligatorium för officerare att genomföra utlandstjänst (vilket som bekant är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter).

Det var många år sedan nu, som Försvarsberedningen i politiskt samförstånd skrev att internationell tjänstgöring måste vara en förutsättning för befordran.

 1. Erik

  Det är ju lätt att sitta på läktaren och ”häpna” (citat ur DN). Dock så bär ju ni (inkl fd) politiker ansvaret för att det ser ut som det gör. Försvarsmakten lever ju på anslag och uppdrag från riksdagen.Vad skulle det då innebära i praktiken om vi tvingade iväg alla överstelöjtnanter (och däröver) utomlands? Ingenting, eftersom det finns ett minimalt antal sådana befattningar. De kan knappast åka som gruppchefer.Visst kan man göra det obligatoriskt att göra utlandstjänst, men hur kommer officerskåren då se ut? 20-28-åringar utan familj? Vi som lyckas övertyga våra familjer om att ”tillåtas” åka utomlands är få, mycket få. Vi behövs också i försvaret./Yrkesofficer, 32 år med extremt uppoffrande familj (7 månader i Afghanistan)

 2. Anonymous

  Man häpnar inte minst för att FM inte har mer än lite drygt 350 årsarbetskrafter i internationell tjänst, av totalt mer än 10000 officerare. Det är en verkningsgrad på knappt 4% i utförandet av huvuduppgiften. Undermåligt är i sammanhanget ett överbetyg.Faktum är att det faktiskt varje dag jobbar fler officerare på HKV än i insats, utslaget på helårsarbetskrafter? Samma sak gäller väl för FMV?Om jag vore försvarspolitiker skulle jag skrika rakt ut av sådana siffror. Riksdagen borde lagstifta om att upphäva fullmakterna och mjliggöra avskedande av officerare utan vettiga arbetsuppgifter. Varje sparkad onödig officer är en sparad miljon åt skattebetalarna. Låt bilan gå.

 3. Anders Arvidsson

  Artikeln belyser ett av försvarsmaktens problem just nu. Men att artikeln i huvudsak består av lösa ”passande” citat från olika politiker förvränger bilden fullständigt. Vissa av citaten är ju dessutom helt opassande. Att bli uttvingad på ett fredframvingande uppdrag i 6 månader går väl inte att jämföra med att producera skruvar från 7-16 heller?Ett till exempel är Allan Widmans uppgift om att 40% av våran arbetstid utgörs av kurser, var kommer den siffran ifrån? Avser det även nivå höjande utbildningar? Hade det inte varit bättre att belysa vad en personalram på 11.200 officerare omfattar, tycker nämligen inte det framgår att det även utgör speciallisterna.Att tänka sig en officerskår som åker ut i internationelltjänst 6 månader vart tredje år är helt orimligt. Då har man endast en liten uppfattning om vad tjänstgöring i utlandsstyrkan innebär.Att försvarsmaktens personalstruktur inte passar dagens uppgifter är uppenbart, men det är i huvudsak en produkt av politikerna. Men ge oss nu verktygen att skapa ett personalförsörjningssystem som passar med det insata försvaret. Jag däremot skall fortsätt som vanligt, utbilda mig och mitt förband inför våran tjänstgöring i Kosovo. Räknas det som betald utbildning?

 4. Anonymous

  Det finns många att skylla på…Nu är det så att många som tjg i HKV har tjänstgjort i Utlandsstyrkan, dessa är dock i första hand arméofficerare. Det är lätt att glömma bort att vi har en marin och ett flygvapen också. Flottan har bara skickat två korvetter till Medelhavet och det hade inte hjälpt om de varit bemannade av amiraler och kommedörer. När det gäller flygvapnet så är det politiska beslut som ligger bakom att vi inte skickar iväg JAS-enheter med tillhörande stöd och stridsledning.Själv är jag på denna nivå tillhör armén och har tillbringat över ett år i Utlandsstyrkan. Där har jag även träffat många officerare från andra nationer. Tyska kollegor kan t.ex. inte förstå att vi inte har ett fullmaktssystem för alla officerare. I Tyskland är det en självklarhet att staten som riskerar deras liv också skall ge dem anställningstrygghet och förmåner. Kom ihåg att vi riskerar våra liv när vi åker utomlands och det enda vi får är några kronor extra. Se på exemplet från LA02 där jämtarna kom hem och blev uppsagda, ett fint sätt att utnyttja människor och sen slänga ut dem pga ekonomin som ivrigt applåderades av politikerna!Nu blev jag kanske lite upprörd men tycker ändå att debatten bör nyanseras. Officerskåren är precis som polisen: alla tilhör inte ordnings- eller trafikpolisen. Det måste finnas kriminalare, tekniker mfl för att hela systemet skall fungera.MvhStefan

 5. Anonymous

  Apropå räkneexemplet. Om yrkesofficerskåren omfattar 10000 personer och c:a 350 tjänstgör utomlands 6 månader varje år så blir det bara en sådan period ungefär vart 25:e år. Hur skall en officerskår kunna bli professionell med ett skarpt uppdrag vart 25:e år?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s