Håll (rätt) gräns!

Sakta steg statsminister Löfvens uttalanden i Sydsvenskan förra veckan mot den nationella scenen och med stigande förvåning – för att inte säga bestörtning – sjunker resonemanget in.

Trots en samfälld borgerlig begäran om att åtminstone utreda ett medlemskap sade regeringen tvärt nej.

– Den frågan är digital. Vi ska vara militärt alliansfria. Vi ska inte gå med i Nato. Då finns det ingen anledning att utreda det.

Varför är det hugget i sten att Sverige inte ska gå med i Nato?

– För att det inte skulle tillföra oss någon säkerhet i närområdet. Det skulle tvärtom skapa mer osäkerhet. Det är bra att Sverige och Finland är alliansfria. Då har du två geografiska ytor fria. Det är inte bra om två militärallianser har direktkontakt, säger Löfven.

När det gäller NATO-utredning är resonemanget fullt logiskt om man står för S linje i frågan och är övertygad om att den inte ska eller bör förändras. Löfven har helt rätt: Om man anser att den fastslagna militära alliansfriheten ska gälla (oavsett allt annat, får man förmoda), varför ska man då utreda saken?

Man kan såklart ha synpunkter på den inställningen. Jag har det. Men ett argument kan jag bjuda nej-sidan på: Om inte S under några förhållanden tänker medverka till att föra Sverige in i NATO, då skulle en utredning ge falska förespeglingar om motsatsen. Dessutom skulle ett förnyat nej efter utredningen tolkas som ett än starkare svenskt avståndstagande till medlemskap. Och ett upplevt uppdaterat nej vore mer skadligt än det nuvarande läget. Vad gäller samarbetspartierna i den försvarspolitiska överenskommelsen, lär de dock skruva sig i plågor med tanke på hur man har försökt beskriva uppgörelsen i den delen. Men det är ändå en annan historia.

Detta resonemang bygger dock på att det nuvarande läget (läs: mer diffusa uppfattningar om den militära alliansfrihetens förtjänster) inte är samma sak som att Sveriges högste politiska ledare signalerar undergiven acceptans för ryska synpunkter på våra säkerhetspolitiska vägval, underliga resonemang om två (?) militärallianser mot varandra och buffertzontänkande. Det är inte bara olyckligt utan direkt skadligt. Statsministerns resonemang kan inte förklaras eller viftas bort, vilket Bo Theutenberg gör upp med här och det är inte heller första gången som en daterad världsbild/mystiska gränsdragningar manifesteras i offentligheten. Vi minns utrikesminister Wallströms ord i januari:

– Menar man att vi blir säkrare om Natos gräns går vid Sveriges gräns gentemot Ryssland?

Läget är ganska förtvivlat. Det verkar som om Löfven och regeringen 1. inte har studerat kartor och NATO:s utveckling de senaste åren och 2. saknar folk som har jobbat med säkerhetspolitik (inom det militära området) det senaste decenniet. Det sistnämnda kan exemplifieras: Urban Ahlin är talman och Oscar Stenström är statssekreterare hos närings- och innovationsministern. Statsministerns och utrikesministerns resonemang står dock i bjärt kontrast till de säkerhetspolitiska delarna i den försvarspolitiska proposition som nu ligger på riksdagens bord. Försvars- och utrikespolitiken måste hänga ihop och budskapen måste inte bara ligga i Sveriges intresse utan vara samstämmiga i centrala delar.

Om det nationella säkerhetsrådet inte hade bestått av ministrar i Löfvens regering, hade det sammankallats på mindre uppseendeväckande grunder än hans funderingar i Sydsvenskan. Det vore en investering att inleda nästa sammanträde med en dragning av Geo SE (Försvarsmaktens stödenhet för kartor och geografisk information). Det är nämligen bra om man ser samma sak när man blickar utanför Sveriges gränser. Därefter bör försvarsminister Hultqvist på Hultqvistskt vis säga som det är. Det vore särskilt bra om denna dragning ägde rum innan nästa kontakt mellan Sverige och Finlands nya regering, där – beroende på resultat i Helsingfors – Sverige en tid framöver eventuellt axlar det institutionella minnet av det finsk-svenska militära samarbetet. Om det skulle föras liknande resonemang där som här, är det svårt att vara optimistisk.

. . . . . . . .

Moderata riksdagsledamöter agerar med en interpellationsdebatt att se fram emot (Karin Enström) och skriftlig fråga (Sofia Arkelsten).

Patrik Oksanen skriver om saken, liksom Sten Tolgfors och Jesper Värn. Först ut att uppmärksamma intervjun med Löfven var Fredrik Johansson, gästbloggare hos SvD (även länkad ovan).

 

 1. L. M

  Det är en korrekt bedömning Statsministern gör i sitt uttalande:
  ”– För att det inte skulle tillföra oss någon säkerhet i närområdet. Det skulle tvärtom skapa mer osäkerhet. Det är bra att Sverige och Finland är alliansfria. Då har du två geografiska ytor fria. Det är inte bra om två militärallianser har direktkontakt, säger Löfven.”
  Att försöka som MP att dividera med ”det senaste decenniet” etc för att söka få till stånd en MP/V nedrustning och ökad konfrontation för att i slutändan söka få något samarbete med den socialist-stat som inte finns och aldrig har funnits. Det absolut viktigaste i ansvaret som grannstater till världens i flera avseenden största land
  är att se till att BÅDE Nato och Ryssland känner sig ”trygga” i det avsnitt av världen vi kan påverka (utom i huvudet på krigshetsare från MP/FP som ÄLSKAR att kriga och ockupera i Afhganistan).
  För en som verkat direkt med ”Ryssen” är det A o O att vi värnar det vi kallar vårt territorium åt ALLA håll, mkt gärna ihop med Finland och tydligt klargör vår VILJA att göra det.
  Så JA, det mest effektiva sättet att hålla Sverige från konfrontationer är att sluta, i vanlig MP/FP anda, söka att andra ska betala för och skydda oss mot någon annan !
  OM vi skulle tramsa in oss mer med NATO, ett medlemskap skulle fö NATO med säkerhet skulle avvisa, kommer detta enbart att uppfattas som konfrontationssignaler av Ryssland istället för att tillföra den säkerhet ”Ryssen” önskar se i att vi ser till att hålla rent även mot de vi, vilket ”Ryssen” VET, ”sympatiserar” men är fullt acceptabelt.
  Således är a n-c´s (jag använder gemener enligt ovan ?!?) argument helt förödande om man arbetat med/mot och haft med ”Ryssen” att göra sedan -70-talet både militärt och civilt. Generellt sett är det bästa av flera försvars(vilje)förtydliganden Löfven med sin utmärkte försvarsminister Peter Hultqvist gjort den när Hultqvist bemötte den oförskämde Monika Saarinen i lördagsintervjun gapande om att ”Bomba upp ubåtar”, i fredstid !,
  med att det inte spelar någon roll vilken nationalitet en inkräktare har, det är slutlekt på våran gård.
  Detta är det mest avspännande uttalande som gjort på decennier i motsats till det ev. gapandet om medlemskap i ett NATO som inte vill ha oss som medlem då det ökar konfrontationsrisken även för deras
  medlemsstater. Således bästa a n-c, JODÅ ”Det verkar som om Löfven och regeringen 1. inte har studerat kartor och NATO:s utveckling de senaste åren och 2. saknar folk som har jobbat med säkerhetspolitik (inom det militära området) det senaste decenniet.” MEN DU har ingen aning om hur NATO fungerar, än mindre vad ”Ryssens” mål och mening sedan åtminstone vad jag kan yttra mig om sedan 1972 – dagsläget !
  Så ett råd, ta fram kartan, läs ett par psyk-profiler och ta av Dina egoistiska glasögon så K A N S K E det klarnar lite.
  Med vänliga hälsningar
  LM

   • LM

    Humor ?? KNAPPAST. Att inte ens med kartan framför sig begripa att ”Ryssen” ser det som direkt konfrontation att blockera Öresund och ge fritt tillträde till NATO´s i Norge baserade robotar tyder enbart på krigshets av värsta slag ! Att Jan Gyllenhammar inte ens träffat en ryss än mindre begripit ”Ryssens” mening och mål är alldeles tydligt. Det är ren och skär provokation att jiddra om NATO-medlemskap samtidigt som vi inte ens kan eller ens vill hindra ens en 200 mans inträngning. Sorgligt att ens dividera med någon som inte begriper att det aldrig går att låsa in ”Ryssen” i Östersjön. Det är som vanligt svenskt storhetsvansinne att tro att några svenska b-tyckare kan eller ens ska tillrättavisa Gud och hela den övriga världen.
    Det är dags att sopa den egna trappan, åter bygga ett försvar och skippa krigsmakten !
    Fö ska man ha lite nävarna innan man delar ut snytingar.

   • L M

    Ursäkta dröjsmålet:
    För att inte bryta mot en del diffusa sekretessregler som anger jag denna artikel för vidare egenstudier:
    http://www.dn.se/nyheter/sverige/sveriges-hemliga-krig/
    Återkom gärna med var humorn ligger i mitt uttalande ” ”i huvudet på krigshetsare från MP/FP som ÄLSKAR att kriga och ockupera i Afhganistan” ?? (skulle fö varit Afghanistan mfl)
    Vh / LM

 2. Pingback: Ett område att strida om? | Jan Nilssons blogg
 3. Pingback: GEOGRAFILEKTIONEN - Den sjätte mannen
 4. Fredrik Lindmark

  Jag ser det som att vi bör vänta på Finland och se vad dem gör, går Finland med så ser jag ingen anledning till att vi ska vara den felande länken i Norden. Men just nu säger jag nej till Nato

  • L M

   Hej Fredrik.
   Vår nuvarande försvarsminister har rätt nyligen inlett det samarbete mellan Finland och Sverige alliansen lagt locket på för att på klassiskt Reinfeldtsvis utarma försvaret och lura igenom ett avskaffande av värnplikten vilket med massmedias hjälp överrumplade ca 70% av befolkningen ! Peter Hultqvist har också inlett ett bilateralt samarbete med Danmark ang. Öresund vilket synes sällsynt förståndigt men som motarbetats av Reinfeldt, FP o MP då det enligt deras doktrin skulle försena ett inträde i NATO. Jag skulle gärna se att Du ser hur Reinfeldt schabblade bort 20-sjömilsgränsen runt Gotland, där har Du mycket att hämta.
   Jag vill gärna att Du ska betänka att jag röstar borgerligt men i försvarsfrågan hade Reinfeldt och har FP, MP en agenda som är förödande, (om nu inte MP lämpligen ändrar sig i regeringsställning….). Betänk också att det aldrig är några militärt tänkande som inleder krig, det är storhetsvansinniga politiker…….
   Det viktigaste är att göra som Du gör, skaffa information och tänka själv, även som nation.
   Det ÄR en mycket stor skillnad på att samarbeta med och vara med i en allians som NATO. Det är inga konstigheter med att vi var särdeles rädda för vad ryssen skulle hitta på under -70, -80 och första halvan av 90-talet och mången vänster/MP i detta land var förblindade i sitt hat mot USA och bländade av elitismen i öst (de ansåg allmänt att de är intellligentare än fotfolket, så illa att de var landsförrädare i stort sett. Skillnaden på den tiden var att väst ALDRIG hotade Sverige men Sovjet gjorde det konstant.
   Vårt försvar såg då till att det skulle bli FÖR dyrt att slå ut oss då hade man försvagat sig för mycket mot huvudmotståndaren NATO. Läs lite om Berlin-enklaven och de stående styrkorna……
   Med vänliga hälsningar

 5. Patrik "BP" Andersson

  ”Moderata riksdagsledamöter agerar med en interpellationsdebatt att se fram emot (Karin Enström) ”

  Betyder det att vi väljare äntligen får svar angående varför det överspelade RB5 fortfarande följs av FM?

  • L M

   Hej.
   Det är nog inte riktigt en fråga som den säkert gullige men knappast mest trovärdiga och självständiga fd försvarsminister torde ta upp då risken för självmål torde vara formidabel.
   Det är rätt intressant dock att du tar upp den, enligt vad jag hört är K-B synnerligen irriterad även på det beslutet genomdrivet i syfte att försvaga försvaret för att förstärka incitamentet att fösa in i Sverige i NATO av elitisterna.

 6. John Ahlmark

  Det finns ju också ett annat skäl att låta utreda saker som man är övertygad om saknar förtjänster – helt enkelt att de stora nackdelarna med dessa alternativ kommer i ljuset och kan avföras från debatten. Detta är ett underskattat redskap och tyder ibland på regeringars dåliga självförtroende i sina ståndpunkter.
  Själv känner jag bara till ett fall då detta förfarande använts medvetet, när regeringen Bildt initierade en utredning om sjukvårdens framtida finansiering – en fråga där framför allt moderaterna länge föreslagit att den skattefinansierade sjukvården borde ersättas med någon försäkringsmodell som var rätt diffus. Så folkpartisterna i Socialdepartementet lät utredningen bland andra modeller värdera också en modell med flera konkurrerande finansiärer av sjukvården. Efter den sågningen som blev resultatet – också med instämmande från utredningens moderater – tror jag inte försäkringstanken riktigt hämtat sig, och det var ändå över två decennier sedan.
  Om nu regeringen är så säker på att ett svenskt natomedlemskap så totalt saknar poänger, tycker jag att det vore roligt om den hade självförtroende nog att gå oppositionen till mötes med ett utredningsdirektiv som bland andra alternativ, också innehöll ett fullständigt och snabbt Natomedlemskap.

  • Annika Nordgren Christensen

   Klar poäng där John. Instämmer. Dock är jag lite rädd för ett scenario där man ENBART går in i en utredning för att framhärda med samma – något oklara/daterade – argument och slår igen dörren med omfattande internationell signalverkan som följd. Hoppas fortsatt på att miraklet ska ske, dvs en vilja att pröva och eventuellt ompröva samt att göra det både brett och djupt.

  • L M

   Även jag (!) håller med om att Du har en poäng där. DOCK motarbetas den genast som framgår av a n-c´s
   ”…ett scenario där man ENBART går in i en utredning för att framhärda med samma – något oklara/daterade – argument…) dvs a n-c avfärdar en utredning därför att hon redan underkänt argument som inte visats….
   Mao skulle en sådan ”utredning” (vilka otaliga fö gjorts och görs, trots att a n-c väntar på mirakel….) återigen vara fel. I dagsläget är det enligt mina källor på ”bägge sidor” utmärkt och tillfredsställande att klargörande gjorts. En officiell utredning om NATO medlemskap ÄR och förblir en ringaktning av den egna påverkan och visande en onödig velighet som förstås gynnar den som vill destabilisera landet. Fö bör samtlig svenskt trupp tas hem omg. och all ockupation avslutas i Afghanistan, vi har ingen anledning att medverka i någon KRIGföring utanför FN. Det är dags att återbörda KRIGSmakten till Försvarsmakten och även börja betänka invasionsförsvaret, dock inte mot vare sig Ryssland (i dagsläget) eller NATO.

 7. sven709

  Löfvens tal om en ”buffertzon” är relevant endast om man förutsätter lika stor anfallsrisk i båda riktningarna. Vi kan ganska lugnt utgå ifrån att risken är mycket större i den ena riktningen. Vi bör då tala om en ”skyddszon”, vilket är precis vad Finland och Baltikum idag är för oss. Vi gör ju inte särsklit mycket för att skydda oss själva.

  • L M

   Inte alls. Fast du får kalla det vad du vill, nå´n skillnad gör det icke.
   Lika stor nyta gör det i vilket fall. Det största risken i dagsläget är snarast OM vi skulle beviljas medlemskap då gränsen per automatik flyttas fram mot ”Ryssen” och utsathet för taktiska kärnvapen blir den direkta och OMEDELBARA följden !
   En grundregel i krigföring är att inte underskatta sina motståndare och överskatta sina allierade. Alldeles särskilt som den allierade vi har i ryggen inte litar så särdeles på särskilt MP och V.

 8. Göran Tranåker

  Väl tänkt och formulerat av er.
  Inte nog med att vi måste öka försvar, underättelse, sjukvård och civilt engagemang vi måste dessutom spridaa ut allt över landet. Centralisering är det farligaste som finns och dessutom inte ett dugg billigare. Låt oss Svenskar få rösta i frågan om Nato, Försvar, Kärnkraft och sjukvård.

  En ny regering utan S M Mp Sd vore att förespråka men som sagt var upp till oss Svenskar att rösta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s