Kategori: säkerhetsrådet

Klimatet diskuteras i FN och molnen skingras över JAS

Idag diskuterades klimatfrågan i FN: s säkerhetsråd. En milstolpe, bara det. Generalsekreterare Ban Ki-moon talade klarspråk i ett intressant inledningsanförande till den öppna debatten, där över 50 inlägg hölls:

“Adverse effects are already felt in many areas, including agriculture and food security; oceans and coastal areas; biodiversity and ecosystems; water resources; human health; human settlements; energy, transport and industry; and extreme weather events (…)”.
Han varnade för att de förväntade effekterna av klimatförändringarna innebär mer än miljömässiga problem: “They can also have serious social and economic implications.”

I det mer regionala perspektivet fortsätter Ny Teknik bevaka JAS-satsningarna. Enligt tidningen är det klart med både norska och danska satsningar på det nya ”Super JAS”.
Saker och ting börjar därmed klarna när det gäller den i vårbudgeten (oerhört luddigt och svårgenomträngligt) presenterade JAS-satsningen. Man kan väl utan att överdriva påstå att svenska försvarspolitiker kommer in snett från sidan och ställs inför något som i praktiken är så nära fullbordat faktum man kan komma.

Klimat i säkerhetsrådet

Denna månad diskuteras klimatfrågan i säkerhetsrådet. Kopplingen mellan säkerhet och klimatförändringar blir allt svårare att negligera för säkerhetspolitiker i alla läger, både på lokal (översvämmningar, extrema väderförhållanden) och global nivå (torka, extrema väderförhållanden, översvämmningar, vattenbrist, klimatflyktingar).