Kategori: vallöfte

Begränsad övervakning i Ryssland

Utrikesminister Bildt skriver på sin blogg att OSSE har fått inbjudan från Ryssland att sända valobservatörer inför presidentvalet i början av mars. Ca 70 personer inbjuds att följa valrörelsen under ca fyra dagar.

Bildt skriver:

”Att detta inte ger möjlighet till någon rimlig och saklig och allsidig bedömning av valrörelsen är lika uppenbart som det med all sannolikhet är avsiktligt. Det som förblir lite av ett mysterium är den osäkerhet och nervositet som dessa allt hårdare begränsningar på möjligheten att observera val i Ryssland innebär”.

I Financial Times kan man läsa att ”Europe’s leading election watchdog has warned Moscow that it will scrap its monitoring of Russia’s presidential poll on March 2 – weeks after it boycotted parliamentary voting – unless its observers can start work next week.

The Organisation for Security and Co-operation in Europe’s elections arm said it wanted permission to send a ”core” team of 20 observers to Russia next week. The national authorities have said observers cannot arrive before February 28.

The OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights said the restrictions ”don’t give us enough time for any kind of meaningful observation”.

(Helt apropå klipper jag in en filmsnutt för de som eventuellt har missat utrikesministerns framtoning som 17-åring.)

Utredning om värnplikten

Innan valet utlovade de borgerliga partierna att man -om man vann valet- skulle tillsätta en utredning om värnpliktens framtid samt att man var överens om att straffet för värnpliktsvägran skulle bort.

Allianspartierna konstaterade i en gemensam Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet den 11 juli 2006 att ”värnplikten har gjort sitt” eftersom ”Sverige inte står inför något invasionshot”. Därför föreslog de att straffbestämmelserna i lagen om totalförsvarsplikt upphävs och att ”pliktsystemet i sin helhet måste ses över”. Deras slutsats var ”att värnplikten tjänat ut”.

Någon utredning har dock ännu inte tillsatts och någon förändring av lagen om Totalförsvarsplikt har jag inte noterat.