Märkt: Pågång

Reklam: Konferens om kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning – en gemensam utmaning

Samarbete med andra aktörer om kompetens och personal är nyckelord för att Försvarsmaktens personalförsörjning ska vara möjlig. De nya samarbetsformerna är inte bara nya för Försvarsmakten, utan skapar också synergieffekter för övriga arbetsgivare och den enskilda individen. Centrala Försvarsmaktsrådet inbjuder till konferens den 19 november för att gemensamt diskutera och utbyta erfarenheter. Konferensen inleds av ÖB, general Sverker Göranson och Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg. Därefter följer olika föredrag och workshops samt en paneldiskussion. Jag har nöjet att moderera arrangemanget.

Konferensen vänder sig till representanter från företag, organistioner, myndigheter, kommuner, universitet och högskolor. Intresseanmälan för deltagande görs via mejl till forsvarskonferens@mil.se senast den 1 november. Ange namn, befattning och organisation. Antalet platser är begränsat och besked om deltagande meddelas. I Centrala Försvarsmaktsrådet ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Handel, Sveriges universitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen.

Inbjudan: FM Konferens 141119

Centrala Försvarsmaktsrådet

 

 

 

 

Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

Pågång ihöst

Imorgon ska jag diskutera framtidens krav på civil förmåga vid Folk och Försvars seminarium ”Nya utmaningar för Sveriges säkerhet” i Göteborg. Medverkar gör  Johan Wiktorin, ledamot Kungliga Krigsvetenskapsakademien, försvarsutskottsledamöterna Anna-Lena Sörenson (S) och Mikael Oscarsson (KD), Ola Johannesson, SOS Alarm, Lisa Nordahl, säkerhetsdirektör, länsstyrelsen Västra Götaland och Nils Svartz, överdirektör MSB. Lars Ekeman från Folk och Försvar modererar.

Den 24 oktober är det dags för Kungl Krigsvetenskapsakademiens seminarium ”Sverige som militärt vakuum – Är Nato lösningen?” Det äger rum i Sverigesalen på Försvarshögskolan, kl 09.30–12.00. Akademien inbjuder till en diskussion om vad som talar för respektive mot ett svenskt Nato-medlemskap. Jag modererar och bland deltagarna märks Karlis Neretnieks (generalmajor och tidigare rektor vid Försvarshögskolan), Sverre Diesen (general och tidigare försvarschef i Norge), Mike Winnerstig (fil dr statsvetenskap), Sven Hirdman (tidigare statssekreterare och svensk ambassadör i Moskva) och Rolf Tamnes (historiker och tidigare direktör för Institutt for forsvarsstudier i Norge).

Den 28-29 oktober modererar jag Fortbildningsdagar 2013 för gymnasielärare i Göteborg (fullbokat) respektive Stockholm (några platser kvar).  Temat för årets fortbildningsdag är globala utvecklingstrender och hur de påverkar vår omvärld och vår närmiljö.  Fortbildningsdagarna arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Folk och försvar samt Försvarsmakten, Föreningen för lärare i samhällskunskap, Rekryteringsmyndigheten, Civilförsvarsförbundet och Försvarshögskolan. Medverkar gör Jerker Hellström, FOI, Marie Demker, Göteborgs universitet (Göteborg), Maria Strömvik, Lunds universitet (Stockholm), Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, Oscar Westlund, Göteborgs universitet, Matilda Johansson, tidigare Länsstyrelsen Västra Götalands län (Göteborg), Tanja Ståhle, Länsstyrelsen Stockholms län (Stockholm) samt Leif Jarlén, Föreningen lärare i samhällskunskap.

13-14 november modererar jag Mötesplats Samhällssäkerhet 2013 på Kistamässan. Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder två dagar av kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med mässa och parallell konferens, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser. Kolla in det gedigna konferensprogrammet!

Den 19-20 november äger Försvarsföretagsdagarna 2013 rum i Saltsjöbaden. Det är ett samarrangemang mellan SOFF, SME-D, Försvarsmakten och FMV och jag ska moderera en uppsummerande paneldiskussion tillsammans med Staffan Dopping.

27-28 november modererar jag delar av Livsmedelsverkets nationella workshop om risk- och sårbarhetsanalys av livsmedelskedjan – från jord till bord. För mer information och anmälan: sara.sorensen@slv.se