Litet, dyrt och oanvändbart – men i samverkan!

SvD:s Mikael Holmström skriver idag om hur dagsnoteringen ser ut i Högkvarterets sparpaket. Det viktigaste i hela artikeln kommer sist:

”Försvaret har idag 953 man utomlands men ska enligt riksdag och regering öka till uppåt 2000 man. Rotation av personal sker var sjätte månad vilket innebär 4000 soldater per år. För varje soldat utomlands krävs tre soldater hemma i värnpliktsutbildning, anställning och återhämtning efter insats, alltså 12000 soldater. Den ekvationen verkar bli svår att förena med sparförslaget.”

Lite grovt tillyxat anser jag att Försvarsberedningens inriktning om att försvaret skall formas ”utifrån och in” (med andra ord att internationell ambition etc. skall vara dimensionerande) betyder att man med den internationella ambitionsnivån som utgångspunkt, lägger till prioriteringen ”markoperativ tyngdpunkt” (som återfinns i höstens budgetproposition) och därifrån räknar ner vad detta innebär för insats- respektive grundorganisation.

Så länge som regeringen inte tar i stödmyndigheter och systemfel som inte Försvarsmakten ”äger”, riskerar vi att få en liten, jättedyr (relationen mellan effekt och pengar) och helt oanvändbar Försvarsmakt. Den kanske i små delar kommer att vara redoatt rycka ut i internationella insatser med mycket kort beredskap, men frågan är om de delarna blir för dyra att alls skickas ut? De insatser som pågår länge och i civil-militär samverkan (inriktningen i regeringens strategi för internationella insatser) kommer inte att uthålligt kunna personalförsörjas.

Försvarsminister Tolgfors vill fortsätta nöta in regeringens bild av att det är Försvarsmakten ensam som bär skuld till de ekonomiska problemen. Utöver det presenterar han idag på Brännpunkt följande ”paket av åtgärder” som man avser genomföra för att ”hantera Försvarsmaktens ekonomiska problem”:

”1. Försvarsmaktens ekonomistyrning förstärks. Ekonomistyrningsverket har fått regeringens uppdrag att föreslå förbättringsåtgärder för att stärka Försvarsmaktens ekonomiska styrning. Försvarsmakten har fått uppdraget att månatligen lämna ekonomiska rapporter och prognoser till regeringen och redovisa ekonomin på förbandsnivå.”

”2. Regeringen har föreslagit en överföring från materielanslaget till förbandsanslaget om 170 miljoner kronor för 2008 på vårens tilläggsbudget. Därutöver avser regeringen, när riksdagen fattat beslut om tilläggsbudgeten i juni, bevilja Försvarsmakten en ut­ökad anslagskredit.”

”3. Det är entydigt så att det krävs strukturella åtgärder för att balansera Försvarsmaktens ekonomi. De ekonomiska problemen kan inte lösas genom neddragningar av Försvarsmaktens ­löpande verksamhet. Flera av dem ger effekter som inte kan ­accepteras för innehåll och kvalitet i verksamheten.”

Min anm: Men regeringen ger fortfarande inte ifrån sig den minsta hjälp med de strukturella åtgärderna, de som bl.a. har med andra myndigheter att göra och som Försvarsmakten inte kan föreslå eller genomföra själv.

”4. Om en trovärdig färdplan för att skapa balans i Försvarsmaktens ekonomi med hänsyn till ovanstående delmoment tas fram under våren, kan det ge regeringen grund för en ny prövning av ytterligare överföring mellan de båda anslagen i höstens tilläggsbudget.”

Min anm: Det är ju intressant att arbetet nu skall ske i samverkan, men att Försvarsmakten trots denna samverkan uppenbarligen kan presentera ”fel” förslag (ur regeringens perspektiv)…

En sak som jag tror att man riskerar att missa i nuvarande process, är de möjligheter till samordning, eller i varje fall samutnyttjande m.m., mellan Försvarsmakten och andra myndigheter, som på vissa ställen redan är etablerat och på andra ställen under uppbyggnad. Ta t.ex. Räddningsverkets skolor och den pågående processen med vilka som skall vara kvar och i vems regi. Man bör helt enkelt lägga Försvarsmaktspusslet med dessa rationaliseringsmöjligheter som ingående värden i den processen. Samhällsekonomiskt vore det en höjdare, helt enkelt!

Till slut, lite tragikomiskt är det allt att ministern trycker på att man nu arbetar i samverkan med Försvarsmakten, men artikeln är undertecknad av försvarsministern själv.

 1. Carlsson tycker

  Du visar imponerande kunskaper om det egentliga problemet även om din matematik är dålig. Om 2000 soldater skall vara ute i internationell tjänst och det åtgår tre soldater för utbildning, återhämtning och annat blir det 6000 och inte 12000.Din lite svävande antydan om de nödvändiga strukturella åtgärderna kanske måste uttryckas just så av en politiker. Men att 17 miljarder är öronmärkta för materielinköp och att 12 miljarder är fasta kostnader och att dessutom fyra miljarder är så kallat trögrörliga innebär att det bara blir tre miljarder kvar. Och visst är ett underskott på 50% myket men rätt lite om de fasta kostnaderna, över vilka man ej råder höjs med 10%.Fortsätt Annika! Låt oss få ett försvar som kan lösa de fyra uppgifterna; – Försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vårt territorium, bidra till fred och säkerhet i vår omvärld och stödja samhället vid svåra påfrestningar.

 2. Wiseman

  Carlsson: Nu är det definitivt så att det inte är 17 mdr som är öronmärkta för materielINKÖP. Det är 17 mdr kr i materielbudgeten. I materielbudgeten hittar du en hel massa annat än just materielinköp. T ex lokalhyror för drygt 2 mdr kr (ganska fast kostnad, va?), materielhyror (dvs interndebiteringar) för ytterligare ett antal sköna mdr. Detta är anledningen till varför den svenska försvarsbudgetens materielkonto är så mycket större än våra grannländers.Det du glömmer i din huvudräkning är att utlandsmissionerna i regel är 6 mån långa, så siffran 12 000 är nog ganska rimlig.Annika: Lysande som vanligt. Väl genomtänkta och allvarliga synpunkter.

 3. Magnus Hammar

  Tänkte bara poängtera vikten av att lägga ansvaret på Försvarsmaktens misslyckade budgetdisciplin förra året på Försvarsmakten. Sedan vill jag trycka på att de senaste dagarnas utspel från Försvarsmakten i grund och botten inte handlar om långsiktiga åtgärder. Det handlar om panikbesparingar och att föra upp försvarspolitiken på dagordningen. Kort sagt vill man, som chefen K3 sa i måndags, ha mer pengar. Men i valet mellan jobbskatteavdrag och mer pengar till en Försvarsmakt som inte kan hålla i pengarna är valet enkelt.

 4. Halldin

  Magnus: Okej om det var två företag du snacka om nu. Men det ena är min säkerhet och det andra är att man ska få lite pengar o skrammla med. Jag är väldigt mån om min säkerhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s