Om och om och om och om igen

Allan Widman (FP) har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Sten Tolgfors (M) där han följer upp historien om ledningssystemet för JAS 39 C/D. Widman skriver:

”I god tid innan den tidpunkt då vi avvecklat JAS 39 A/B måste en rikstäckande markbaserad infrastruktur för ledning med internationellt interoperabla datalänkar vara anskaffad, installerad och leveransgodkänd för skarp operativ drift.

Vidare kostnadsberäknar Widman projektet till dryga 2 miljarder och fem års arbete fram tills dess att systemet är operativt.

Försvarsministerns glädje över anslagssparandet lär har övergått till förtvivlan inom loppet av ett dygn. Det kan inte vara roligt att som försvarsminister läsa dagens ledarblogg i SvD. Där skriver major Peter Neppelberg, som har 30 års erfarenhet av stridsledning och luftövervakning, ett lika delar intressant som upprörande öppet brev till ÖB. Han avslutar sitt brev med frågan:

”Eller är det möjligen så att prestigeförlusten i att avbryta NBF-utvecklingen och de miljarder av skattemedel som plöjts ner där väger tyngre än Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige?”

  1. Anonymous

    Har inte tillräcklig tid för en uttömmande kommentar, och skriver dessutom på mobilen, men.. Allan Widmans populism och fömåga att få media att dansa efter hans pipa har den här gången överträffats av Major Ns inkompetens. Att beskriva Link16 som en NBF-satsning framstår som helt obegripligt. Tyvärr verkar också SvD ledarredaktion anse att det är mer intressant med smutskastning, än av en hyfsad debatt. Staffan

  2. Anonymous

    Du har kanske inte läst hela debattartikeln…? Helt rätt kan man inte sätta = tecken mellan NBF och Link 16… De kanske du kan förklara för de som ”avbröt” Link 16 anpassningen i luftförsvarssystemen till förmån för att rädda ansiktet på NBF gökungen som har en bekräftat förmåga= ”luftslott”… Kjesarens nya kläder. Prata inte om inkomptens och smutskastning, prata i så fall om förmågor och hållbar ekonomi!

  3. Torkel

    Staffan,Du kallar en av landets största auktoriteter på det militära ledningssystemområdet för inkompetent. Vad har du för agenda? Plats i korgen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s