Kategori: klimat

Bangladesh: A nation in fear of drowning

Läs denna artikel i The Independent!

…With a population of 150 million, Bangladesh is the world’s most densely populated country. A series of straddling deltas of some of the world’s biggest rivers, Bangladesh is at risk not only from rising sea levels, but the increased flow of water caused by more rain and glacial melt from the Himalayas. At this rate of flooding and erosion, 20 per cent of Bangladesh could be under water by 2100. All this despite the average Bangladeshi using just one tenth of the carbon emissions of any European, and one 25th of the average citizen of the United States…

Klimatet diskuteras i FN och molnen skingras över JAS

Idag diskuterades klimatfrågan i FN: s säkerhetsråd. En milstolpe, bara det. Generalsekreterare Ban Ki-moon talade klarspråk i ett intressant inledningsanförande till den öppna debatten, där över 50 inlägg hölls:

“Adverse effects are already felt in many areas, including agriculture and food security; oceans and coastal areas; biodiversity and ecosystems; water resources; human health; human settlements; energy, transport and industry; and extreme weather events (…)”.
Han varnade för att de förväntade effekterna av klimatförändringarna innebär mer än miljömässiga problem: “They can also have serious social and economic implications.”

I det mer regionala perspektivet fortsätter Ny Teknik bevaka JAS-satsningarna. Enligt tidningen är det klart med både norska och danska satsningar på det nya ”Super JAS”.
Saker och ting börjar därmed klarna när det gäller den i vårbudgeten (oerhört luddigt och svårgenomträngligt) presenterade JAS-satsningen. Man kan väl utan att överdriva påstå att svenska försvarspolitiker kommer in snett från sidan och ställs inför något som i praktiken är så nära fullbordat faktum man kan komma.

Klimat i säkerhetsrådet

Denna månad diskuteras klimatfrågan i säkerhetsrådet. Kopplingen mellan säkerhet och klimatförändringar blir allt svårare att negligera för säkerhetspolitiker i alla läger, både på lokal (översvämmningar, extrema väderförhållanden) och global nivå (torka, extrema väderförhållanden, översvämmningar, vattenbrist, klimatflyktingar).

Utsläppsmarodör

Den kommande resan ToR Moskva med Försvarsberedningen innebär en klimatbelastning om ca 700 kg koldioxid per person. Det är nästan lika mycket som en indier släpper ut under ett helt år (900 kg). Snittet för svenskar ligger på 6 ton CO2 per år.

För 15 Euro kan jag dock kompensera för min resa (inte fullt ut men i alla fall något) genom att investera i hållbara klimatprojekt. Det finns andra aktörer som tillhandahåller utsläppskalkylatorer, t.ex. SAS och SJ.

På Naturskyddsföreningens hemsida kan man räkna ut sin klimatprofil och avge ett eget klimatlöfte.

Männen samlas

EU-länderna har i princip sagt ja till att minska utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 20 procent senast år 2020. Men det återstår att lösa hur detta mål ska fördelas mellan de 27 medlemsländerna. Det svåra återstår, med andra ord.

Apropå den internationella kvinnodagen igår kan det ju vara intressant att studera bilden här ovan med jämställdhetsglasögonen på. Den visar EU:s stats- och regeringschefer.

Rådgivare from the dark side

Några konkreta åtgärder mot klimatförändringarna presenterades inte vid regeringens klimatseminarium i Stockholm idag, rapporterar Svenska Dagbladet: ”Den enda nyheten var namnen på de personer som ska ingå i regeringens kommission.”

Vi är bra på att tillsätta kommissioner i det här landet. Speciellt sådana som skall vara rådgivande organ till regeringen, så som denna nya kommission för hållbar utveckling skall vara. Regeringen är ”beredda att lyssna och göra mer”, sade Fredrik Reinfeldt. Bra, men hittills har man inte visat någon handlingskraft i klimatfrågan. Och vad förväntar man sig att den nya kommissionen skall ge för råd? Reinfeldt blir ordförande, Carlgren vice ordförande och finansminister Borg ingår. Dessa herrar skall således ge råd till sig själva.

Låt oss därmed hoppas att miljön i kommissionen blir mer kreativ och fruktbar än i Rosenbad.

Jag konstaterar också, nu sammansättningen är offentliggjord, att Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson ingår i kommissionen. Det är starkt att smälta, speciellt om man studerar Vattenfalls nya och väldigt osmakliga greenwashing-kampanj. Håll i er, den går under namnet ”Energi för engagerade”. (Läs mer om kampanjen här) Frågan varför man skall välja att köpa el från Vattenfall, om man är ”engagerad” kvarstår. Engagerade i vaddå, kan man också undra?

Vattenfall är ganska engagerade, det måste man säga. I 1997 års energipolitiska beslut tilldelades Vattenfall en strategisk roll för omställningen av det svenska energisystemet. Dock utan märkbar effekt, i alla fall när det gäller just ”omställningen”. Vattenfall har hundrafaldigat ökat sina koldioxidutsläpp, bolaget har ökat sitt kärnkraftsinnehav i Tyskland, försökt att öka de svenska koldioxidutsläppen med ett par miljoner ton per år genom planerna på att bygga om det oljeeldade reservkraftverket i Stenungsund för helårsdrift, köpt Uppsala energi och därmed blivit en stor aktör för torv, samt klart markerat att man inte vill avveckla kärnkraft.

Nog finns det nytänkande, kunniga, klimatengagerade och framåtblickande personer i näringslivet. Män och kvinnor som dessutom ser nya affärsmöjligheter växa fram genom en omställning! Det är de som statsministern borde lyssna på.