Kategori: Värnplikt

Riksdagsdebatt om pliktfrågan

I morgon, onsdag, debatterar riksdagen Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU3 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.

Utskottet skriver i sitt betänkande att frågan om hur Försvarsmaktens personalförsörjning ska utformas är en av de viktigaste frågorna – kanske den viktigaste – för Försvarsmaktens fortsatta utveckling. Utskottet framhåller behovet av den översyn av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och dess tillämpning som regeringen har aviserat (men ännu inte har tillsatt).

Utskottet håller på att tappa tålamodet: ”Det är därför angeläget att ett sådant utredningsarbete inleds.”

Utskottet deklarerar också att denna utredning, mot bakgrund av den grundläggande betydelse som den kommer att få och att eventuella förändringar av totalförsvarsplikten måste ha ett brett parlamentariskt stöd, ska vara parlamentariskt sammansatt.

Vänsterpartiet har en reservation till betänkandet:

”Ett nytt utbildningssystem har nyligen införts av Försvarsmakten. Under kommande år beräknas uppskattningsvis ca 8 300 värnpliktiga genomsnittligt att kallas in till utbildning. Vart tredje utbildningsår beräknas emellertid endast ca 5 000 värnpliktiga att kallas in till utbildning, varav ca 1 500 till armén. Vänsterpartiet menar att antalet värnpliktiga som kallas in till utbildning bör ökas till det dubbla för att säkra att försvaret får en god personalförsörjning och beredskap i framtiden såväl i Sverige som för insatser utomlands.”

De är väldigt ensamma om att anse det.

Äntligen!

Nu berättar TT (med källa tidningen Fokus) att direktiven till utredningen om förändrad totalförsvarsplikt skickas ut på på gemensam beredning i regeringskansliet under nästa vecka.

”Källor inom både moderaterna och på försvarsdepartementet bekräftar för tidningen att utredningen om att skrota värnplikten kommer i budgeten.”

Jag säger som Gert Fylking inför Horace: Äntligen!
Uppdatering: SvD följer upp.

Serdyukov statuerar exempel

Det verkar som den politiska ledningen i Ryssland vill statuera exempel.

Försvarsminister Anatoly Serdyukov avskedar regementschefen vid det regemente där en värnpliktig nyligen avled av de skador han fick efter det att ett befäl misshandlade honom och stängde in honom i en hundgård över natten (se tidigare inlägg på denna blogg).

”In a highly unusual move, Serdyukov expressed ”sincere condolences” to the parents and relatives of the dead soldier and promised to take ”harsh measures … including discharging” those responsible for the latest incident.”

Rysk värnplikt med livet som insats

Från Reuters:

”A young conscript is close to death after two drunken officers at the Plesetsk Cosmodrome beat him with belts and then dumped him in a dog cage, an official said Friday. (…) Bullying and abuse are commonplace in the military. Conscripts are sometimes killed or seriously injured by beatings, though the Space Forces prides itself on high levels of discipline and is seen as an elite branch of the armed forces. (…) Doctors last year amputated the legs and genitals of a conscript who was abused at the Chelyabinsk Tank Academy.”

Uppdatering 28/8: SvD publicerar nu en TT artikel om fallet.

Som ljuv musik!

I en TT-artikel som följer upp Peter Eriksson och Peter Rådbergs DN-debattartikel uttalar sig försvarspolitiker från alla partier om förslaget att överge den (teoretiska) allmänna värnplikten till förmån för ett system med kontraktsanställda soldater.

Ingen media har, såvitt jag vet, ännu uppmärksammat det historiska uttalandet av Håkan Juholt (s):

”Försvarsmakten har radikalt förändrats och fått nya uppgifter jämfört med tio år sedan. Jag är inte säker på att pliktsystemet fullt ut uppfyller de uppgifter som det hade tidigare. Om det positiva vi vill uppnå med pliktsystemet kan uppfyllas på andra sätt så är det helt klart värt att undersöka.”
Socialdemokraterna rör med andra ord på sig i en fråga som hittills varit tabu inom arbetarrörelsen. Det låter som ljuv musik! Måtte nu Juholts linje få genomslag när det gäller socialdemokraternas linje i den kommande pliktutredningen.

Uppseendeväckande, fast på ett helt annat sätt, är vänsterns Gunilla Wahléns linje om att värnpliktsarmén skall bestå och dessutom utökas till 10 000 personer. Jag har inte sett någon beräkning från vänstern kring vad detta skulle kosta och medföra för organisationen.

Värnplikt med förhinder

Jag gillar inte Försvarsmaktens argumentation kring beslutet att inte kalla in ca 600 ungdomar som egentligen var uttagna till värnpliktsutbildning. Det är tydligt att man vill hänvisa till den belastning som internationella insatser utgör, istället för att säga som det är: Dålig planering.

http://www.mil.se sägs bland annat:
”Försvarsmaktens internationella åtaganden tar också stora resurser i anspråk, samtidigt som officerare som genomfört utlandstjänst enligt det nya avtalet måste ta ut ledighet. Dessutom har antalet avgångar i samband med omställningen av Försvarsmakten på vissa håll varit större än väntat.”

På det här sättet får de som är motståndare till internationalisering och internationella insatser vatten på sin kvarn. Och man kan lite underförstått sådär hänvisa till politiska beslut om NBG och internationella missioner som ställer till det för våra värnpliktiga.

Konsten se till att saker inte blir som man tänkt

Nyligen filosoferade försvarsministern fritt om totalförsvarspliktens framtid i Svenska Dagbladet. Han vill lägga plikten på is i fredstid och därmed rekrytera frivilliga, tills dess att orostider stundar då både män och kvinnor kallas in till utbildning med plikten som verktyg.

Man kan bara dra en rimlig slutsats av detta förfaringssätt:

Han vill egentligen inte förändra något!

Hur kan man annars förstå vitsen med att först avisera en utredning som skall titta över frågan och sedan säga saker som omedelbart tvingar ner socialdemokraterna i skyttegraven?

Läs bara vad Peter Jonsson (s), tillfällig gruppledare i försvarsutskottet, säger till SvD:

– Det är ett konstigt utgångsläge att börja nedmontera den allmänna mönstringen. Det är första steget till en yrkesmilitär, säger Peter Jonsson och ser paralleller till situationen i USA och Irak.

– Vi kommer att få en konjunkturanpassad mönstring som de styrkor som USA skickar till Irak. Unga, arbetslösa är de står längst fram, säger han.
Han passar också på att slå fast vad den socialdemokratiska linjen blir i en framtida utredning: En fortsatt allmän mönstring, gärna av både män och kvinnor men med färre utbildningsplatser.

– Vi behöver ett stort urval, annars finns det risk för att vi inte får fram rätt personer till internationella styrkor. Sen kan vi fundera på ett annat sorts mönstringsförfarande som är mindre kostsamt, säger Peter Jonsson. (Ett annat sorts mönstringsförfarande är redan på rull, men Peter J kanske menar att detta skall ändras igen?).

Miljöpartiets Peter Eriksson har en annan grundsyn och kommenterar såhär:
– Kul att försvarsministern närmar sig vår ståndpunkt. Det är onödigt att ha en sådan omfattande och kostsam utbildning, då är det bättre att rikta resurserna så att vi har folk som kan ställa upp i internationella sammanhang, säger Peter Eriksson (mp) till SvD.se

Släpp fångarna loss…?

Regeringssammanträdet i morgon, torsdag, kan resultera i något spännande på försvarsområdet.

Läser man Försvarsdepartementets ärendeförteckning upptäcker man nämligen punkt 17:

”Proposition 2006/07:116 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. Fö2002/832/RS (slutligt), Fö2006/2467/MIL (slutligt), Fö2007/1050/RS (slutligt), Fö2007/ /RS”.
En proposition som berör totalförsvarsplikten! Antingen är det en till synes marginell förändring (t.ex. att regeringen infriar valrörelsens löfte om att avkriminalisera värnpliktsvägran) eller så är det ett stort paket, som i så fall inte har föregåtts av någon beredning i vidare kretsar. Den som lever får se.

Befälsbrist nu, soldatbrist sedan

Försvarsmakten skriver till Pliktverket och förklarar att de ”ej har tillräckligt med personal att bedriva utbildningen av de värnpliktiga på ett kvalitativt och säkert sätt”. Det är ca 800 värnpliktiga man vill ”slippa” under 2008. Orsaken är dels pengar och dels befälsbrist.

– Jag kan inte annat än att djupt beklaga den uppkomna situationen för de individer som drabbas. Men att spenderar elva månader i försvaret med låg utbildningskvalitet och utbildningssäkerhet är inte ett bra alternativ säger Jan Salestrand vid Högkvarteret.
Om man ställer in utbildning av värnpliktiga med argumentet att det saknas utbildningsbefäl eftersom dessa befäl är ute i internationell tjänstgöring, så leder det till att det är färre som kan komma ifråga för utlandstjänst framöver. En ond cirkel.

Utredning om värnplikten

Innan valet utlovade de borgerliga partierna att man -om man vann valet- skulle tillsätta en utredning om värnpliktens framtid samt att man var överens om att straffet för värnpliktsvägran skulle bort.

Allianspartierna konstaterade i en gemensam Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet den 11 juli 2006 att ”värnplikten har gjort sitt” eftersom ”Sverige inte står inför något invasionshot”. Därför föreslog de att straffbestämmelserna i lagen om totalförsvarsplikt upphävs och att ”pliktsystemet i sin helhet måste ses över”. Deras slutsats var ”att värnplikten tjänat ut”.

Någon utredning har dock ännu inte tillsatts och någon förändring av lagen om Totalförsvarsplikt har jag inte noterat.